Views
9 months ago

KitchenAid 900 244 50 - 900 244 50 NL (853970201030) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 244 50 - 900 244 50 NL (853970201030) Istruzioni per l'Uso

ONTDOOIEN EN REINIGING

ONTDOOIEN EN REINIGING VAN HET VRIESVAK Wij raden aan het vriesvak één of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer er zich een ijslaag van meer dan 3 mm dik op de wanden heeft gevormd. Het wordt aanbevolen het vak te ontdooien wanneer er weinig voedsel in aanwezig is. 1. Open de deur en haal alle voedingsmiddelen uit het vak, wikkel hen strak tegen elkaar in kranten en zet het op een koele plek of in een isolerende tas. 2. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. 3. Laat de deur open, zodat het ijs op de wanden van het vriesvak kan smelten. 4. Verwijder het dooiwater dat op de bodem van het vak terecht komt. 5. Maak het vak schoon met een spons die is vochtig gemaakt in een oplossing van lauw water en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende middelen. 6. Verwijder de resten reinigingsoplossing en droog het vak zorgvuldig. x Opmerking: Om onherstelbare schade aan het vriesvak te vermijden, mogen geen scherpe of snijdende metalen voorwerpen worden gebruikt om de ijsaanslag te verwijderen en mag het vak niet kunstmatig worden verwarmd. Maak het koelgedeelte regelmatig schoon. Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt volledig automatisch. De aanwezigheid van druppels water op de achterwand aan de binnenzijde van het koelgedeelte geeft aan dat het apparaat automatisch aan het ontdooien is. Het dooiwater wordt afgevoerd naar een afvoeropening, en vervolgens opgevangen in een bak waaruit het verdampt. Maak de afvoeropening van het dooiwater regelmatig schoon, om ervoor te zorgen dat het dooiwater constant goed kan wegstromen. Voordat u willekeurige reinigingswerkzaamheden gaat verrichten, moet het apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. x Gebruik een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal reinigingsmiddel. x Verwijder de reinigingsoplossing en maak de koelkast droog met een zachte doek. Gebruik geen schurende middelen. REINIGING VAN HET KOELGEDEELTE 30

Voor inbouwapparaten x Maak de ventilatieroosters op gezette tijden schoon met een stofzuiger of met een borstel (zie afbeelding a). x Maak de buitenkant schoon met een zachte doek. REINIGING EN ONDERHOUD Vrij geïnstalleerde apparaten x Maak de condensator aan de achterzijde van het apparaat (zie afbeelding b) regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel. a b LANGDURIGE AFWEZIGHEID 1. Maak het koelgedeelte en het vriesvak leeg. 2. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. 3. Ontdooi het koelgedeelte, maak het schoon en maak zowel het vries- als het koelgedeelte droog. 4. Laat de deuren open om te vermijden dat er zich onaangename geuren vormen. STORINGEN OPSPOREN 1. Hetapparaatwerktniet x Is de stroom uitgevallen? x Zit de stekker wel goed in het stopcontact? x Is de tweepolige schakelaar ingeschakeld? x Is de zekering doorgebrand? x Is de voedingskabel kapot? x Staat de thermostaat op de x? 2. De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg. x Sluiten de deuren wel goed? x Is het apparaat te dicht bij een warmtebron geplaatst? x Staat de thermostaat in de juiste stand? x Is de luchtcirculatie door de ventilatieroosters verstopt? 3. De temperatuur in het koelgedeelte is te laag x Staat de thermostaat in de juiste stand? 4. Er staat water op de bodem van het koelgedeelte x De afvoer van het dooiwater is verstopt. 5. De interne verlichting werkt niet Controleer eerst punt 1, en vervolgens: x Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Zie voor het bereiken van het lampje de instructies en de tekening in de bijgeleverde tabel x Controleer het lampje en vervang het indien nodig door een nieuw. Gebruik een lampje met een vermogen van hoogstens 15 W. Opmerkingen: x Als de voorste rand van de koelkast warm is, is er geen sprake van een defect, maar voorkomt dit condensvorming. x Gorgelende- en expansiegeluiden, afkomstig van het koelcircuit, zijn normaal. 31