Views
9 months ago

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 BG (857990410000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 BG (857990410000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 BG (857990410000) Istruzioni per

75005Abg.fm5 Page 23 Wednesday, March 28, 2001 2:03 PM СЪДЪРЖАНИЕ BG ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АСПИРАТОРА CТP. 24 СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА CТP. 24 ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ CТP. 24 КАК СЕ ИЗПОЛЗВА АСПИРАТОРЪТ CТP. 25 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ CТP. 25 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ CТP. 25 СЕРВИЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ CТP. 26 ИНСТАЛИРАНЕ CТP. 26 За оптимална работа на аспиратора прочетете внимателно тази книжка и приложената карта на изделието 23