Views
3 months ago

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 HU (857990410000) Scheda programmi

KitchenAid 900 192 98 - 900 192 98 HU (857990410000) Scheda programmi

75171.fm5 Page 8 Friday,

75171.fm5 Page 8 Friday, May 12, 2000 12:05 PM AKR 904 IX-1 TERMÉKISMERTETÕ LAP KEZELÕLAP 1. ÁBRA 1. Kezelõlap. 2. Zsírszûrõk. 3. Zsírszûrõ fogantyúk. 4. Halogén lámpa. 5. Teleszkóp kémény. A zsírszûrõ kimosása Mossa le a zsírszûrõt havonta egyszer és mindenképpen minden olyan esetben, amikor a zsírszûrõ telítettségjelzõ lámpája villog (elszívó teljesítményjelzõ lámpa 2). 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramot. 2. Vegye ki a zsírszûrõbetéteket (1. ábra - a,b,c). 3. A zsírszûrõ kimosását követõen a felszerelést ellentétes irányban végezze annak érdekében, hogy a zsírszûrõ a teljes elszívófelületet befedje. Az izzók cseréje 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramot. 2. Csavarozza ki a mennyezet világítás fedõlemezét (2. ábra - d). 3. Csavarja ki a kicserélendõ izzót (2. ábra - e). Csak max. 20 W-os halogén izzót használjon. 4. Csavarozza vissza a mennyezeti világítás fedõlemezét A szénszûrõ felszerelése vagy cseréje: 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramot. 2. Vegye ki a zsírszûrõbetéteket (1. ábra - a,b,c ). 3. Szerelje fel a szénszûrõt a rögzítést a tartozékként mellékelt két csavarral végezve (3. ábra - f). 4. Csere esetén vegye ki a régi szûrõt és tegyen be helyette egy újat. A szénszûrõ cseréjét évente egyszer, illetve akkor kell elvégezni, amikor villogni kezd a szénszûrõ telítettségét jelzõ lámpa (elszívó teljesítményt jelzõ lámpa 3). 5. Szerelje vissza a zsírszûrõbetéteket. 1. Elszívás-kikapcsoló (OFF) gomb. 2. Elszívás-bekapcsoló (ON) sebességnövelõ gomb - 1 Ö 3 Ö 1...... 3. Elszívó teljesítményt jelzõ lámpa 1. 4. Az elszívó teljesítményt 2 és a zsírszûrõ telítettségét jelzõ lámpa (ha villog). 5. Az elszívó teljesítményt 3 és a szénszûrõ telítettségét jelzõ lámpa (ha villog), normál esetben nem mûködik, de mûködésbe hozható ha megnyomja az 1 gombot, majd ha ezzel egy idõben addig tartja lenyomva a 2 és a 7 gombot, amíg nem kezd villogni a szénszûrõ telítettségét jelzõ lámpa. A jelzés kikapcsolásához ismételje meg a mûveletet addig, amíg nem szûnik meg a szénszûrõ telítettségét jelzõ lámpa villogása. 6. Elszívó teljesítményjelzõ lámpa intenzív . 7. Idõzített intenzív elszívó teljesítményszabályozó gomb: A szagelszívó ezzel a sebességgel mûködik 5 percig, aztán visszaáll az elõzõleg beállított feltételekre. Érvénytelenítheti ezt a mûködést, tetszés szerint lenyomva a 1 vagy a 2 gombot. 8. Világításkikapcsoló (OFF) gomb. 9. Világításbekapcsoló (ON) gomb A szûrõk jelzésének visszaállítása: Addig tartsa lenyomva az elszívás-kikapcsoló (OFF) gombot, amíg nem szûnik meg a LED 2 és/vagy a LED 3 villogása. 2. ÁBRA 3. ÁBRA 5019 100 75171 PL CZ SK H RUS BG RO GB