Views
8 months ago

KitchenAid XAL85 T1I X WTD - XAL85 T1I X WTD RO (F102774) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I X WTD - XAL85 T1I X WTD RO (F102774) Setup and user guide

RO

RO Serviciul de asistenţă tehnică Înainte de a contacta Serviciul de asistenţă: • Verificaţi dacă puteţi remedia pe cont propriu defecţiunea (consultaţi secţiunea Remedierea defecţiunilor). • Dacă, după efectuarea tuturor verificărilor, aparatul tot nu funcţionează sau problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de service Specificaţi: • tipul de defecţiune • modelul aparatului (Mod.) • numărul de serie (S/N) Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa cu date de identificare, amplasată în partea inferioară din stânga a compartimentului frigider. Nu solicitaţi niciodată serviciile unor tehnicieni neautorizaţi şi refuzaţi întotdeauna montarea de piese de schimb care nu sunt originale. RO - model RO - număr de serie 2

RO Descrierea aparatului Panoul de comandă 1. BUTONUL DE PORNIRE/OPRIRE Întregul produs (atât compartimentul frigider, cât şi compartimentul congelator) poate fi pornit apăsând acest buton timp de 2 secunde. Ultima valoarea setată este indicată pe interfaţă. Apăsaţi pe acest buton pentru a opri dispozitivul. Un semnal sonor va confirma oprirea produsului. 2. Indicatorul de temperatură a FRIGIDERULUI Indică temperatura compartimentului frigider. 3. Setarea temperaturii FRIGIDERULUI Vă permite să modificaţi valoarea temperaturii frigiderului, în mod ciclic; de asemenea, confirmă temperatura selectată pe interfaţă. 4. Indicatorul luminos SUPER (congelare rapidă) se aprinde atunci când este apăsat butonul SUPER. 5. Butonul SUPER (congelare rapidă) A se utiliza pentru congelarea alimentelor proaspete. Atunci când este apăsat, indicatorul luminos SUPER se aprinde (consultaţi Pornirea şi utilizarea). 2 4 1 3 5 3