Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per

5sv33000.fm5 Page 78 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE INSTALLATION 78