Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 SV (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5sv33000.fm5 Page 83 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER Att göra iskuber • Fyll iskubslådan till 3/4 med vatten och placera den på frysdelens botten. För att påskynda isbildningen rekommenderar vi att du placerar iskubslådan på botten av den första lådan (som visas på bilden) och inte på brickan där frysackumulatorerna förvaras (om sådan finns). • Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss iskubslådan om den har fastnat på botten av frysdelen. AVFROSTNING AV FRYSDELEN Vi rekommenderar att du frostar av frysdelen en eller två gånger per år eller när islagret på väggarna blir ca. 3 mm tjockt. Det är en god regel att passa på att frosta av kylskåpet när livsmedelsförråden inte är så stora. • 24 timmar innan de färska livsmedlen ska läggas in i frysen trycker du in snabbinfrysningsknappen (6), den gröna kontrollampan (7) blir gul. Livsmedlen kyls nu maximalt. • Öppna frysdörren och ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och placera dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska. • Skilj kylskåpet från elnätet. • Ta ut iskubslådor. • Ta ut korgarna. • Ta fram tappen för avfrostningsvattnet ur kyldelens nedre del. • Låt frysdörren stå öppen. Placera den nedre lådan, som har ett hål på baksidan, under tappen så att avfrostningsvattnet kan rinna ner i den. Anmärkning: För att det inte ska uppstå permanenta skador på frysdelen ska man låta bli att använda spetsiga och vassa föremål för att ta bort frostlagret och man ska inte heller ta bort frostlagret med artificiell uppvärmning. Skador som uppstår till följd av användning av sådana föremål täcks inte av garantin. • Rengör frysdelen med en svamp som fuktats i en lösning av ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel. • Skölj och torka noggrant. • Anslut kylskåpet till elnätet. • Sätt tillbaka tappen för avfrostningsvattnet på avsedd plats och sätt tillbaka lådorna. • Innan du lägger tillbaka livsmedlen i frysen trycker du in snabbinfrysningsknappen (6) på nytt. Den gröna kontrollampan (7) blir gul. Anmärkning: Om temperaturen i de frysta livsmedlen ökar under avfrostningen kan detta försämra deras hållbarhet. 83

5sv33000.fm5 Page 84 Tuesday, January 29, 2002 9:21 AM RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Dra alltid ur stickproppen eller skilj kylskåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring utförs. • Rengör frysdelen invändigt under avfrostningen. • Rengör kyldelen regelbundet med en svamp som fuktats i ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipmedel. • Rengör kylskåpet utvändigt med en mjuk trasa som fuktats i vatten. Använd inte slipmedel, stålull eller fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trietylen) eller vinäger. • Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. Vissa modeller är utrustade med ett dräneringshål. Rengör dräneringshålet regelbundet med hjälp av det därtill avsedda verktyget för att garantera att avfrostningsvattnet rinner av på konstant och korrekt sätt. • Kondensatorn, som är placerad på baksidan av kylskåpet, och sockeln ska rengöras regelbundet med en dammsugare eller med en borste. När du åker bort (längre bortavaro) 1.Ta ut alla varor från kyl- och frysdelen. 2.Skilj kylskåpet från elnätet. 3.Frosta av frysdelen. Rengör och torka både kyl- och frysdel invändigt. 4.Lämna dörrarna öppna för att hindra att det uppstår dålig lukt. 84