Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5nl33000.fm5 Page 36 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de aanwijzingen van het product-informatieblad op. Onderbreken van de werking van het koelvak: • Draai de knop op (1) op Off. Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding. A Gekookt voedsel B Vis, vlees C Groente en fruit D Flessen E Boter F Zuivelproducten Opmerkingen: • De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie. • Zet de levensmiddelen niet tegen de binnenwand van het koelvak. • Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn. • Bewaar vloeistoffen in gesloten houders. • Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. GEBRUIK VAN HET VRIESVAK • Zet de knop (4) op de stand die wordt aangeraden op het productinformatieblad. • Het rode lampje (8) blijft branden (ongeveer 1 uur) totdat de kritische temperatuur bereikt is. Het rode lampje gaat branden wanneer: - het apparaat voor het eerst op het elektriciteitsnet wordt aangesloten; - de deur van het vriesvak te lang open blijft; - er een grotere hoeveelheid voedsel in het vriesvak is geplaatst om in te vriezen, dan op het typeplaatje wordt aangegeven; - de temperatuur van het vriesvak niet juist is in het algemeen. • Het groene lampje (7) gaat branden wanneer het vriesvak in werking is. Nadat het vriesvak is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het conserveren van diepvriesproducten wordt bereikt. Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de aanwijzingen van het bijgaande product-informatieblad op. Onderbreken van de werking van het vriesvak (en van het koelvak, in de uitvoeringen met 1 compressor): Draai de knop (4) op Off. 36

5nl33000.fm5 Page 37 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Invriezen van vers voedsel In het vriesvak kunnen levensmiddelen worden ingevroren. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren, bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is aangegeven op het serienummerplaatje. Ga als volgt te werk: • Druk 24 uur voor het invriezen van vers voedsel op de knop voor snel invriezen (6). Het lampje (7) dat aangeeft dat het vriesvak in werking is wordt geel in plaats van groen, en blijft dat tot het einde van de functie (24 h). • Wikkel het voedsel en verzegel het in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken. • Plaats de levensmiddelen in het bovenste vak en laat voldoende plaats rondom de pakjes, zodat de lucht kan circuleren. Om het invriezen te versnellen en de capaciteit van het vak te vergroten, kunnen de bovenste korf en de lade met de koudeaccu's (indien aanwezig) worden weggehaald. Plaats het al ingevroren voedsel in de andere laden en het voedsel dat nog bevroren moet worden direct op het koelrooster. Voor een doeltreffendere vriesfunctie is het raadzaam de snelvriesfunctie ook de daaropvolgende 24 uur te laten werken door nogmaals op de knop (6) te drukken wanneer het gele lampje (7) uitgaat en weer groen wordt. ECO/ÖKO-FUNCTIE • Als het vriesvak niet vol is, en er al ingevroren voedsel in ligt, kunt u de knop (4) op “Eco/Öko” zetten om te bezuinigen op het stroomverbruik. Opmerking: • Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer 16 uur de temperatuur voor het bewaren van levensmiddelen. • Bij de modellen met een of meer koudeaccu's kan deze temperatuur gedurende ongeveer 25/30 uur in stand worden gehouden. • Maak bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet open. Belangrijk: In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. • De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd. 37