Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 - 900 162 33 NL (853942301010) Istruzioni per l'Uso

5nl33000.fm5 Page 38 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK IJsblokjes maken • Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak. Voor het versnellen van de ijsblokjesvorming is het raadzaam het ijsbakje op de bodem van de eerste lade te zetten (zie afbeelding) en niet op het blad dat de niet op het blad dat de koudeaccu's draagt (indien bijgeleverd). • Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. HET VRIESVAK ONTDOOIEN Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden drie centimeter dik is geworden. Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft. • Druk, 24 uur voordat u gaat ontdooien, op de snelvriesknop (6); het lampje (7) verandert van groen in geel. De levensmiddelen worden maximaal gekoeld. • Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas. • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. • Verwijder de bakjes voor ijsblokjes. • Verwijder de laden. • Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit het onderste deel van het vriesvak. • Laat de deur van het vriesvak open. Zet de onderste lade, met een gat in het achterste deel, onder het kanaal om het dooiwater op te vangen. Opmerking: Gebruik, om onherstelbare schade aan het vriesvak te voorkomen, geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig. Eventuele beschadigingen die ontstaan door het gebruik van deze voorwerpen worden niet door de garantie gedekt. • Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. • Spoel goed en droog zorgvuldig af. • Sluit het apparaat weer aan op het elektriciteitsnet. • Zet het afvoerkanaal weer in de betreffende behuizing en zet de laden weer terug. • Druk voordat u weer levensmiddelen in het vriesvak plaatst, nogmaals op de snelvriesknop (6). Het groene lampje (7) wordt geel. Opmerking: door de temperatuurtoename tijdens het ontdooien kan de bewaarperiode van de ingevroren levensmiddelen verkort worden. 38

5nl33000.fm5 Page 39 Tuesday, January 29, 2002 9:22 AM REINIGING EN ONDERHOUD Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u reinigingswerkzaamheden gaat beginnen. • Maak de binnenzijde van het vriesvak schoon tijdens het ontdooien. • Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen. • Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte doek. Gebruik geen schuurpasta's of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (b.v. aceton en trichloorethyleen) of azijn. • Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. Enkele modellen hebben een afvoergat. Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen. • Reinig geregeld de condensator (radiator), aan de achterkant van het apparaat en de sokkel, met een stofzuiger of een borstel. Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt 1.Maak het koelvak en het vriesvak leeg. 2.Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. 3.Ontdooi het vriesvak, reinig en droog beide vakken. 4.Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. 39