Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S DA (853940901000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S DA (853940901000) Istruzioni per l'Uso

BRUG AF FRYSEREN

BRUG AF FRYSEREN Fremstilling af isterninger • Fyld isterningbakken 3/4 op med vand, og anbring den i fryseren. For at øge hastigheden af isterningfremstillingen anbefales det at anbringe bakken på bunden af den første skuffe (som vist på figuren) og ikke på bakken med fryseelementer (hvis de medfølger). • Hvis isterningbakken sidder fast på bunden, må man ikke anvende spidse eller skarpe genstande til at løsne den med. . AFRIMNING AF FRYSEREN Det anbefales at afrime fryseren 1 eller 2 gange årligt, eller når rimlaget på væggene er 3 mm tykt. Det anbefales at afrime fryseren, når der kun er få varer i den. • 24 timer før afrimningen trykkes der på lynindfrysningsknappen (6). Kontrollampen (7) skifter farve fra grøn til gul. Madvarerne køles nu maksimalt ned. • Åbn døren, og tag madvarerne ud af fryseren. Pak dem ind i avispapir, og læg dem et køligt sted eller i en termopose. • Tag stikket ud af stikkontakten. • Fjern isterningbakkerne. • Fjern kurvene. • Træk afløbskanalen for afrimningsvandet ud fra den nederste del af fryseren. • Lad fryserdøren stå åben. Anbring den nederste skuffe, der er forsynet med en åbning på bagsiden, under afløbskanalen for at opsamle afrimningsvandet. Bemærk: For at undgå uoprettelig skade på fryseren må der ikke anvendes spidse eller skærende genstande til at fjerne rimen med, og rummet må ikke opvarmes kunstigt. Garantien dækker ikke eventuelle skader fra brugen af denne type genstande. • Rengør fryseren med en svamp fugtet med lunkent sæbevand. Der må ikke anvendes slibemidler. • Skyl, og tør godt efter. • Sæt atter stikket i stikkontakten. • Skub afløbskanalen tilbage, og sæt skufferne på plads. • Før der atter fyldes varer i fryseren, trykkes der på lynindfrysningsknappen (6). Den grønne kontrollampe (7) bliver gul. OBS: Temperaturstigningen i frostvarerne under afrimningen kan afkorte deres holdbarhedsperiode. 100

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Før enhver form for rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten. • Rengør fryseren indvendigt under afrimningen. • Rengør fryseren regelmæssigt med en svamp fugtet med lunkent sæbevand og/eller neutralt rengøringsmiddel. Skyl, og tør grundigt med en blød klud. Der må ikke anvendes skuremidler. • Rengør skabet udvendigt med en blød klud fugtet med vand. Skuremidler, ståluld og pletfjernere (f.eks. acetone, triklorætylen) eller eddike må ikke anvendes til rengøringen. • Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk. Nogle modeller er forsynet med en afløbskanal. Hullet skal rengøres regelmæssigt med det medfølgende værktøj for at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet. • Rengør regelmæssigt kondensatoren (radiatoren), der er anbragt på bagsiden af køleskabet, samt fodpanelet med en støvsuger eller en børste. Ved længerevarende fravær 1. Tøm køleskabet og fryseren. 2. Afbryd strømmen på hovedafbryderen. 3. Afrim fryseren, og rengør og aftør både køleskab og fryser. 4. Lad dørene stå åbne for at undgå dannelse af dårlig lugt. 101