Views
5 months ago

KitchenAid 90074218 - 90074218 EL (852398922000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 90074218 - 90074218 EL (852398922000) Istruzioni per l'Uso

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση Προσοχή: Η επικάλυψη της επίπλωσης πρέπει να είναι σε υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα (ελάχ. 90°C). Εάν η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε έπιπλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που παρέχονται στην παρακάτω εικόνα. Η συσκευή διαθέτει 4 πόδια που χρησιμοποιούνται για πιθανή ευθυγράμμιση ύψους με τα ντουλάπια. Για την τοποθέτησή τους, γείρετε τη συσκευή και βιδώστε τα 4 πόδια στα ειδικά σπειρώματα που βρίσκονται στις γωνίες (βλ. Εικ. 1). Εικ. 1 100

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ • Βγάλτε τα εξαρτήματα από το φούρνο και ανάψτε τον στους 200°C για δύο ώρες περίπου, για να φύγει η μυρωδιά του προστατευτικού λίπους και των μονωτικών υλικών. Συνιστάται να αφήνετε ανοικτό το παράθυρο κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. • Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε: - τα αυτοκόλλητα που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής και στην πόρτα του φούρνου, εκτός από την πινακίδα τεχνικών στοιχείων, - τα προστατευτικά χαρτόνια και την προστατευτική πλαστική μεμβράνη στον πίνακα ελέγχου και σε άλλα μέρη της συσκευής, - οποιαδήποτε αυτοκόλλητα στα αξεσουάρ (π.χ. κάτω από το ταψί για τα λίπη). Προϊόν Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ). Εάν ο χρήστης εξασφαλίσει ότι η συσκευή αυτή απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα. Το σύμβολο στη συσκευή ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ • Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. • Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση για μαγείρεμα φαγητού. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένες ρυθμίσεις ελέγχου. • Κάθε επισκευή ή ρύθμιση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από καταρτισμένο τεχνικό. • Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα επειδή αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο θάλαμο του φούρνου και τους μεντεσέδες. Μη στηρίζεστε ποτέ στην πόρτα. • Μην κρεμάτε ποτέ βάρη στη λαβή της πόρτας του φούρνου. • Μην καλύπτετε ποτέ το κάτω μέρος του φούρνου με φύλλα αλουμινίου ή άλλα αντικείμενα. • Η πόρτα του φούρνου πρέπει να κλείνει καλά. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας. • Μη ρίχνετε ποτέ νερό απευθείας στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός. Υπάρχει κίνδυνος φθοράς της εμαγιέ επικάλυψης. • Οι χυμοί φρούτων που στάζουν από τα ταψιά μπορεί να αφήσουν μόνιμους λεκέδες. Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. • Μη σέρνετε ταψιά και σκεύη επειδή μπορεί να γδαρθεί η επικάλυψη. • Η παραμένουσα συμπύκνωση μετά από το ψήσιμο μπορεί τελικά να προκαλέσει ζημιές στο φούρνο και στην περιβάλλουσα επίπλωση της κουζίνας. Συνιστάται: - να επιλέγετε χαμηλότερη θερμοκρασία, - να σκεπάζετε το φαγητό, - να βγάζετε το φαγητό από το φούρνο, - να σκουπίζετε τα υγρά σημεία όταν έχει κρυώσει ο φούρνος. 101