Views
7 months ago

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Istruzioni per

6sk33082.fm Page 132 Tuesday, September 21, 2004 5:05 PM NÁVOD NA POUŽITIE PRED UVEDENÍM CHLADNIČKY DO ČINNOSTI OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA RADY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY AKO POUŽÍVAŤ CHLADIACI PRIESTOR AKO POUŽÍVAŤ ODDELENIE S NÍZKOU TEPLOTOU AKO CHLADNIČKU ROZMRAZOVAŤ A ČISTIŤ ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV SERVIS INŠTALÁCIA