Views
7 months ago

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 RO (853967501000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 RO (853967501000) Istruzioni per l'Uso

6ro33082.fm Page 173

6ro33082.fm Page 173 Tuesday, September 21, 2004 5:05 PM CUM SE DEZGHEAȚĂ ȘI CURĂȚĂ FRIGIDERUL Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau curățare, scoateți ștecherul din priza de curent sau oricum deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Dezghețarea compartimentului frigider se face în mod complet automat. Prezența periodică a picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider pune în evidență faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este îndreptată automat într-o gaură de scurgere, deci strânsă într-un recipient de unde se evaporă. Curățați periodic partea internă a găurii de drenare a apei dezghețate, utilizând unealta din dotație, pentru a garanta defluxul constant și corect al apei dezghețate. Dezghețarea compartimentului la joasă temperatură. Vă recomandăm să dezghețați compartimentul la temperatură joasă 1 sau de 2 ori pe an sau când stratul de gheață format pe pereți rezultă excesiv. Formarea gheții este un fenomen normal. Cantitatea și rapiditatea de acumulare variază în funcție de condițiile ambientale și de frecvența de deschidere a ușii. Acumularea gheții în special în partea superioară a compartimentului este un fenomen natural și nu împiedică corecta funcționare a aparatului. Se recomandă să se efectueze dezghețarea când proviziile sunt minime. • Deschideți ușa și scoateți toate alimentele învelindule în foi de ziar în strâns contact între ele și așezațile intr-un loc foarte rece sau într-o geantă termică. • Lăsați deschisă ușa pentru a permite topirea gheții. • Curățați interiorul compartimentului cu un burete înmuiat într-o soluție de apă calduță și/sau detergent neutru. Nu folosiți substanțe abrazive. • Limpeziți și uscați aparatul cu grijă. • Așezați alimentele. • Închideți ușa. • Reintroduceți ștecărul în priza de curent. • Porniți aparatul.

6ro33082.fm Page 174 Tuesday, September 21, 2004 5:05 PM CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA • Curățați periodic grilele de ventilare și condensatorul aflat în partea posterioară a aparatului folosind aspiratorul sau o perie. • Curățați exteriorul cu o cârpă moale. Pentru absențe îndelungate 1. Goliți complet frigiderul. 2. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică. 3. Dezghețați și curățați interioarele. 4. Pentru împiedicarea formării mucegaiului, a mirosurilor urâte și a oxidărilor, ușile aparatului trebuie să rămână deschise când aparatul nu este în funcțiune. 5. Curățați aparatul. • Curățați interiorul compartimentului la temperatură joasă (la modelele unde este disponibil) în timpul dezghețării. • Curățați periodic compartimentul frigider cu un burete umezit în apă călduță și/sau detergent neutru. Limpeziți și ștergeți cu o cârpă moale. Nu folosiți abrazivi. • Curățați exteriorul cu o cârpă moale umezită în apă. Nu utilizați paste sau bureți abrazivi, nici substanțe ce scot petele (de ex. acetonă, terebentină) și nici oțet.