Views
5 months ago

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Scheda programmi

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Scheda programmi

KitchenAid 900 653 70 - 900 653 70 SK (853967501000) Scheda

6Sk33016.fm5 Page 1 Tuesday, January 16, 2001 3:25 PM POPIS SPOTREBIČA SK A. Chladiaci priestor 1. Zásuvka na ovocie a zeleninu 2. Police / Priestor s policami 3. Ovládací gombík termostatu a vypínač svetla 4. Priečinky 5. Typový štítok (umiestnený na boku zásuvky na ovocie a zeleninu) B. Priestor s nízkou teplotou 6. Miska na ľad (vo vnútri priestoru) 7. Dvierka priestoru s nízkou teplotou. Najmenej studená zóna Zóna so strednou teplotou Najchladnejšia zóna Poznámka: počet zásuviek a tvar príslušenstva je rôzny v závislosti od modelu. Všetky police a priečinky je možné vybrat’. Upozornenie: príslušenstvo chladničky sa nesmie umývat’ v umývačke riadu. PL CZ SK H RUS BG RO GB