Views
8 months ago

KitchenAid JC 212 WH - JC 212 WH SK (858721299290) Scheda programmi

KitchenAid JC 212 WH - JC 212 WH SK (858721299290) Scheda programmi

SK

SK VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa. OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA COOK/REHEAT (VARENIE/OHREV) nastavíte výkon. OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte čas varenia. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA: Čas možno jednoducho predĺžiť v 30-sekundových krokoch stláčaním tlačidla Jet Start (Jet Štart). Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno taktiež upraviť otáčaním otočného voliča – môžete čas predĺžiť alebo skrátiť – po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti. VÝKON JET (950 W) IBA MIKROVLNY ODPORÚČANÉ POUŽITIE: OHRIEVANIE nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon. 750 W PRÍPRAVA rýb, mäsa, zeleniny a pod. 650 W PRÍPRAVA jedál, ktoré sa nemôžu miešať. 500 W ŠETRNEJŠIE varenie napr. omáčky s vyšším obsahom bielkovín, jedlá zo syra a vajec a dokončenie pečenia v hlbokých nádobách. 350 W MIERNE dusenie, topenie masla. 160 W ROZMRAZOVANIE. 90 W ZMÄKČOVANIE masla, syrov a zmrzliny. STRUČNÁ PRÍRUČKA RÝCHLE ROZMRAZOVANIE TRIEDA POTRAVÍN MNOŽSTVO TIPY 1 MÄSO 100 G - 2 KG Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie. 2 HYDINA 100 G – 2,5 KG Celé kurča, kúsky alebo rezne. 3 RYBY 100 G – 1,5 KG Vcelku, kúsky alebo filé. 4 ZELENINA 100 G – 1,5 KG Miešaná zelenina, hrášok, brokolica a pod. 5 CHLIEB 100 G – 1 KG Bochník, žemle alebo rožky. JC212 POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Funkciu Jet Defrost (Rýchle rozmrazovanie) môžete použiť len v prípade čistej hmotnosti 100 g – 2,5 kg. POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier. OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA JET DEFROST (RÝCHLE ROZMRAZOVANIE) zvoľte triedu potravín. (pozrite si tabuľku) OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA nastavíte hmotnosť potravín. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). V POLOVICI PROCESU ROZMRAZOVANIA sa rúra zastaví a vyzve vás na otočenie pokrmu. Otvorte dvierka. Jedlo otočte. Zatvorte dvierka a reštartujte činnosť stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart). POZNÁMKA: Ak jedlo neotočíte, rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži. TIPY PRE MRAZENÉ POTRAVINY: AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín. AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hĺbkového zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín. PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a pokiaľ je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami“ a nastavte pri rozmrazovaní výkon 160 W. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NAPÁJACIE NAPÄTIE MENOVITÝ PRÍKON 230 V / 50 HZ 1500 W VONKAJŠIE ROZMERY (VXŠXH) 333 X 548 X 448 VNÚTORNÉ ROZMERY (VXŠXH) 225 X 353 X 340 2/4

SK STRUČNÁ PRÍRUČKA JC212 STLAČTE TLAČIDLO PRE MANUÁLNE NASTAVENIE rozmrazovania Defrost. OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA dobu varu. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). TIPY PRE MRAZENÉ POTRAVINY: ROZMRAZOVANIE nastavte MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH VRECKÁCH, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne kovové časti (napr. svorky). TVAR OBALU ovplyvňuje dobu rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok. ODDEĽTE JEDNOTLIVÉ KUSY akonáhle sa začínajú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazujú jednoduchšie. AK SA ČASTI POTRAVÍN začínajú zohrievať, ochráňte ich malými kúskami alobalu (napr. nohy a konce krídel kurčaťa). V TOMTO REŽIME nemožno mikrovlnný výkon prispôsobiť a bude pevne nastavený na hodnotu 160 W. POTRAVINY PRAVIDELNE KONTROLUJTE. Skúsenosti vás naučia nastaviť vhodnú dobu pre rôzne množstvá potravín. VARENÉ POKRMY, DUSENÉ MÄSO A MÄSOVÉ OMÁČKY sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú. VEĽKÉ KUSY S KOSŤOU v polovici rozmrazovania obráťte. PRI ROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, proces sa dokončí počas odstátia. DOBA ODSTÁTIA PO ROZMRAZOVANÍ VŽDY ZLEPŠUJE výsledok, pretože sa teplota rovnomerne rozloží v celom jedle. OPAKOVANE STLÁČAJTE TLAČIDLO JET MENU a zvoľte triedu potravín. (pozrite si tabuľku) OTÁČANÍM OTOČNÉHO VOLIČA NASTAVENIA nastavte hmotnosť potravín. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). V PRÍPADE NIEKTORÝCH POTRAVÍN SA VYŽADUJE pridanie alebo premiešanie počas varenia (v závislosti na modeloch). V týchto prípadoch sa činnosť rúry zastaví a vyzve vás na vykonanie potrebnej činnosti. TRIEDA POTRAVÍN ODPORÚČANÉ MNOŽ- STVO 1 ZMES RYŽE 300G - 650G 2 ZMES CESTOVÍN 250 G - 550G 3 POLIEVKA 250 G - 1 000G 4 TANIER S JEDLOM / MRAZENÉ JEDLO 200G - 500G 5 ZMES ZELENINY 150G - 600G PONUKA JET MENU TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE NA varenie rôznych typov mrazených potravín. RÚRA automaticky zvolí spôsob varenia, čas a potrebný výkon. Otvorte dvierka. Pridajte alebo pomiešajte jedlo. Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Start. POZNÁMKA: Ak v stave „add food“ (pridať potraviny) neotvoríte dvierka (behom 2 minút), činnosť rúry sa zastaví a rúra prejde do režimu „stand by mode“ (pohotovostný režim). V stave „turn food“ (obráťte jedlo) / „stir food“ (pomiešajte jedlo) bude varenie pokračovať, ak dvierka do 2 minút neotvoríte. POUŽÍVANÉ PRÍSLUŠENSTVO POČAS VARENIA NÁDOBA VHODNÁ NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE JEDLO PREMIEŠAJTE NÁDOBA VHODNÁ NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE JEDLO PREMIEŠAJTE NÁDOBA VHODNÁ NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE JEDLO PREMIEŠAJTE TANIER VHODNÝ NA POUŽITIE V MIKROV- LNNEJ RÚRE NÁDOBA VHODNÁ NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE JEDLO PREMIEŠAJTE POKIAĽ IDE O POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE, a ak hmotnosť nedosahuje alebo prekračuje odporúčanú hmotnosť, mali by ste postupovať podľa postupu „Varenie a ohrev mikrovlnami“. PUKANCE TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE len na prípravu pukancov. TENTO REŽIM môžete použiť len v prípade čistej hmotnosti 90 g – 100 g. Rúra automaticky zvolí čas prípravy, čas a potrebný výkon. STLAČTE TLAČIDLO POP CORN (PUKANCE). STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). NARAZ PRIPRAVUJTE LEN JEDNO VRECKO. Ak potrebujete viac pukancov, pripravte v rúre vrecká po jednom. JET NÁPOJE FUNKCIA JET NÁPOJE VÁM PONÚKA jednoduchý spôsob rýchleho ohrevu 1-4 šálok nápoja. OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA JET NÁPOJE zvoľte množstvo šálok, ktoré chcete ohriať. STLAČTE TLAČIDLO JET START (JET ŠTART). 1 ŠÁLKA ZODPOVEDÁ 150 ml nápoja. 3/4