Views
9 months ago

Miele DKF 25-1 - Istruzioni d'uso/Istruzioni di montaggio

Miele DKF 25-1 - Istruzioni d'uso/Istruzioni di montaggio

sv - Bruksanvisning

sv - Bruksanvisning Funktion Kolfiltren hjälper till att reducera lukt vid cirkulationsdrift. De sätts in i fläkten ovanför fettfiltret eller i en separat kolfilterbox. Kolfiltren kan återaktiveras i en ugn eller en ångugn med ugnsfunktion för att kunna användas flera gånger. Se bruksanvisningen vad som gäller för cirkulationsdrift. Montering Sätta i och byta kolfilter DKF 12-R: Ta ut fettfiltren ur fläkten. Se bilderna i slutet av bruksanvisningen. Kolfilterkassetten sätts in i fläktens ram. Den hakas fast baktill på gallret och fixeras framtill med spärren i gallret. Hur spärren är ställd beror på hur gallret ser ut. DKF 21-R, 25-R, 1000-R: Se bilderna i slutet av bruksanvisningen. 44

sv - Bruksanvisning Rengöring och skötsel När behöver du återaktivera kolfiltret? Återaktiveringen ska alltid göras när lukter inte längre tillräckligt effektivt binds i filtret. Det ska göras minst en gång i halvåret. Vid den första användningen: om din fläkt har en drifttidsräknare så ska den aktiveras. Se bruksanvisningen. Ta ur kolfilter DKF 12-R: Återaktivera kolfiltret enligt följande anvisningar. Diska bara ramen i diskmaskin. Efter återaktiveringen sätter du in kolfiltret i ramen igen. Markeringen d på kolfilterkassetten ska vara uppåt. Stäng till spärrarna c. DKF 21-R, 25-R, 1000-R: Se bilderna i slutet av bruksanvisningen. Kolfiltret består av två delar. Kolfilterkassetten a sitter i en ram b. För att återaktivera kolfiltret måste du ta ur det ur ramen. Med hjälp av ett spetsigt föremål, till exempel en liten skruvmejsel, lossar du båda spärrarna c. Ta försiktigt ut kolfilterkassetten ur ramen. 45