Views
7 months ago

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

nl Druk op de toets

nl Druk op de toets van de afstandsbediening of op de sensortoets op het display van het apparaat om de reiniging te starten. Timer instellen (alleen mogelijk als de dagtijd is ingesteld) Als u de stofzuiger dagelijks op hetzelfde tijdstip wilt starten, kunt u de gewenste starttijd en de reinigingsmodus opslaan. U kunt het apparaat ook in het donker laten werken. Het reinigingsresultaat kan dan wel iets minder zijn, omdat de camera licht nodig heeft om goed te kunnen navigeren. Gebruik de afstandsbediening om de timer in te stellen. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. In het display knipperen het controlelampje voor de timer en de minuten. Druk op de richtingstoets + of - om de minuten in te stellen. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Druk op de afstandsbediening op de toets van de gewenste reinigingsmodus of op de richtingstoetsen, totdat het symbool van de reinigingsmodus begint te knipperen. Druk minstens drie seconden op de toets Timer. In het display knipperen het controlelampje voor de timer en de uren. Druk op de richtingstoets + of - om het gewenste uur in te stellen. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. De instellingen zijn nog circa drie seconden op het display te zien. De stofzuiger start vanaf nu dagelijks op het ingestelde tijdstip met de reiniging. Aan het brandende controlelampje voor de timer ziet u dat de timer geactiveerd is. 104

nl Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u te werk, zoals hiervoor is beschreven. Timer deactiveren Druk kort op de toets Timer van de afstandsbediening. Het controlelampje voor de timer dooft. Timer activeren / ingestelde starttijd weergeven De akoestische signalen die bij foutmeldingen horen, kunt u niet deactiveren. Maximale bodemvrijheid beperken Het apparaat is af fabriek zo ingesteld dat het hoogteverschillen tot 20 mm kan overwinnen. Zo kan het apparaat tapijt reinigen, over drempels rijden, etc. Als u de bodemvrijheid wilt verminderen (tot ca. 6 mm), bijvoorbeeld om stoelpoten, tafelpoten of lampvoeten te beschermen, kunt u de fabrieksinstelling deactiveren. Druk kort op de toets Timer van de afstandsbediening. Het controlelampje voor de timer licht op, de ingestelde starttijd wordt kort weergegeven en de stofzuiger zal op het ingestelde tijdstip met de reiniging beginnen. Akoestische signalen deactiveren Af fabriek zijn akoestische signalen ingesteld. U kunt deze signalen deactiveren en weer activeren. Druk minstens drie seconden op de toets OK van de afstandsbediening. Op het display van de dagtijd verschijnt kort OFF. Druk minstens drie seconden op de toets Base van de afstandsbediening. Op het display van de dagtijd verschijnt LO (laag). Als u de maximale bodemvrijheid van 20 mm weer wilt activeren, drukt u opnieuw minstens 3 seconden op de toets Base. In het display verschijnt HI (hoog). Onderhoud Schakel de stofzuiger voor elk onderhoud uit met de schakelaar OFF aan de zijkant van het apparaat. 105