Views
9 months ago

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

nl Foutmeldingen

nl Foutmeldingen Schakel de stofzuiger voor het oplossen van een storing uit met de schakelaar OFF aan de zijkant van het apparaat. Foutmeldingen worden op de stofzuiger op het display van de klok weergegeven. Probleem F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 Oorzaak en oplossing Fout "Wiel los van de grond" Zet de stofzuiger op een vlakke ondergrond. Fout "Sensoren verontreinigd" Reinig de sensoren. Deze foutmelding verschijnt ook als de zijborstels niet zijn geplaatst. Plaats de zijborstels. Fout "Stofreservoir" Plaats het stofreservoir in de stofzuiger (het reservoir moet vastklikken). Fout "Overbelasting aandrijfwielen" Controleer of zich verontreinigingen op de aandrijfwielen bevinden. Verwijder eventuele draden en haren. Fout "Overbelasting borstels" Controleer of zich verontreinigingen op de borstelas en de zijborstels bevinden. Reinig de borstelas en de zijborstels. Fout "Overbelasting motor" Leeg en reinig het stofreservoir. Vervang het uitblaasfilter. Interne systeemfout Schakel de stofzuiger uit en daarna weer in (druk op de schakelaar ON/OFF aan de zijkant van het apparaat). Fout "Voorwiel verontreinigd" Controleer of zich verontreinigingen op het voorwiel bevinden. Verwijder eventuele draden en haren en reinig het voorwiel. 114

nl Service Voor storingen die u zelf niet kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele. De gegevens van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. Garantie De garantietermijn voor deze stofzuiger bedraagt 2 jaar. Voor meer informatie over de garantiebepalingen voor uw land kunt u het aangegeven telefoonnummer bellen. Via dit telefoonnummer kunt u de garantiebepalingen ook in gedrukte vorm aanvragen. 115