Views
8 months ago

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

Miele Classic C1 Jubilee EcoLine - SBAP3 - Istruzioni d'uso

nl Accessoires

nl Accessoires Auteursrecht en licenties Voor de bediening en de besturing van het apparaat maakt Miele gebruik van software. De auteursrechten van Miele en andere softwareleveranciers dienen in acht te worden genomen. Miele en haar leveranciers behouden zich alle rechten ten aanzien van de softwarecomponenten voor. In het bijzonder zijn verboden: – Het vermenigvuldigen en verspreiden. – Het aanbrengen van wijzigingen en het maken van afgeleide versies. – Het decompileren, terugontwikkelen, opsplitsen of het anderszins reduceren van de software. In de software zijn ook componenten geïntegreerd die vallen onder de GNU General Public License en andere Open Source-licenties. Een overzicht van de geïntegreerde Open Source-componenten en een kopie van de betreffende licentie vindt u op www.miele.com/device-software-licences. Miele stelt de broncode voor alle componenten van software beschikbaar waarvoor een licentie is verleend die valt onder de GNU General Public License en vergelijkbare Open Source-licenties. Om een dergelijke broncode te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@miele.com. 116

it - Contenuto Istruzioni di sicurezza e avvertenze ................................................................. 119 Descrizione apparecchio................................................................................... 124 Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente .................................................. 126 Funzioni e caratteristiche aspirapolvere robot ............................................... 127 Accessori in dotazione ...................................................................................... 127 Prima dell'uso..................................................................................................... 127 Inserire le spazzole laterali .................................................................................. 127 Rimuovere le pellicole protettive ......................................................................... 127 Inserire le batterie nel telecomando .................................................................... 127 Accendere l'aspirapolvere robot ......................................................................... 127 Collegare la stazione base .................................................................................. 128 Ricaricare l'accumulatore ................................................................................... 128 Regolare l'ora ...................................................................................................... 128 Delimitare l'area di aspirazione ........................................................................... 129 Uso ...................................................................................................................... 129 Accensione e spegnimento.................................................................................. 129 Avviare l'aspirazione............................................................................................. 129 Terminare l'aspirazione partita dalla stazione base ............................................. 130 Terminare l'aspirazione a libero avvio nella stanza .............................................. 130 Pulizia con comandi manuali ............................................................................... 130 Interrompere l'aspirazione.................................................................................... 130 Navigazione manuale (senza pulizia) ................................................................... 130 Dirigersi verso la stazione base ........................................................................... 130 Terminare manualmente l'aspirazione.................................................................. 130 Modalità di pulizia ................................................................................................ 131 Selezionare la modalità di pulizia......................................................................... 131 Impostare il timer ................................................................................................. 132 Disattivare il timer ................................................................................................ 133 Disattivare i segnali acustici................................................................................. 133 Ridurre l'altezza max. di funzionamento .............................................................. 133 Manutenzione..................................................................................................... 133 Dove acquistare gli accessori .............................................................................. 134 Quali sono gli accessori giusti ............................................................................. 134 Vuotare il contenitore polvere .............................................................................. 134 Pulire il contenitore polvere.................................................................................. 134 Sostituire il filtro aria in uscita .............................................................................. 135 Pulire il rullo.......................................................................................................... 135 117