Views
9 months ago

Miele DKF 25-1 - Istruzioni d'uso/Istruzioni di montaggio

Miele DKF 25-1 - Istruzioni d'uso/Istruzioni di montaggio

da - Brugsanvisning

da - Brugsanvisning Funktion Lugtfiltrene anvendes til at reducere lugten ved brug af en emhætte med recirkulation. De monteres i emhætten oven over fedtfiltrene eller i en separat recirkulationsboks. Lugtfiltre kan anvendes flere gange ved regenerering i en traditionel ovn eller i en dampovn med ovnfunktion. Oplysninger om recirkulation fremgår af brugsanvisningen til emhætten. Montering Lugtfiltre sættes i DKF 12-R: Tag fedtfiltrene ud af emhætten. Se illustrationerne sidst i denne brugsanvisning, når lugtfiltrene skal sættes i: Lugtfilterkassetten sættes ind i emhættens sugeramme. Den sættes ind i gitteret bagtil og fastgøres i gitteret med låsen fortil. Låsens stilling afhænger af gitterets justering. DKF 11-R, 21-R, 25-R, 1000-R: Se illustrationerne sidst i denne brugsanvisning, når lugtfiltrene skal sættes i. 32

da - Brugsanvisning Rengøring og vedligeholdelse Hvornår skal lugtfilteret regenereres? Lugtfiltre bør altid regenereres, når de ikke længere binder lugtstofferne tilstrækkeligt. De bør dog altid regenereres mindst hver 6. måned. Ved første isætning: Hvis emhætten har en lugtfilter-driftstimetæller , skal denne aktiveres. Se brugsanvisningen til emhætten. Lugtfiltre tages ud DKF 12-R: Regenerer lugtfilterkassetten som beskrevet i vejledningen nedenfor. Rengør kun rammen i opvaskemaskine. Sæt lugtfilterkassetten ind i rammen igen efter regenereringen. Markeringen d på kassetten skal pege opad. Luk låsene c. DKF 11-R, 21-R, 25-R, 1000-R: Se illustrationerne sidst i denne brugsanvisning. Et lugtfilter består af to dele. Lugtfilterkassetten a er sat ind i en ramme b. Når lugtfilterkassetten skal regenereres, skal den tages ud af rammen. Løsn begge låse c med en spids genstand, fx en lille skruetrækker. Tag forsigtigt lugtfilterkassetten ud af rammen. 33