Views
9 months ago

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Svedese

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Svedese

Laserlaitteita koskeva

Laserlaitteita koskeva varoitus (VAIO-tietokoneille, joissa on optinen levyasema) Tietokoneesi optinen asema on CLASS 1 LASER PRODUCT -tuote, joka on lasertuotteiden turvallisuusstandardin IEC/EN 60825-1 vaatimusten mukainen. Varoitus – laitetta saa huoltaa ja korjata vain Sonyn valtuuttama huoltoteknikko. Vääränlainen käyttö ja korjaukset voivat olla vaarallisia. Varoitus – muiden kuin tässä ohjeessa määritettyjen säätimien käyttö tai toimenpiteiden toteuttaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle. Kiinteä optinen asema: Varoitus – luokan 3B näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna. Vältä suoraa altistumista säteelle. Huipputeho: 390μW ( λ 650 nm), 563μW ( λ780 nm), 39μW ( λ 405 nm) Säteen divergenssi: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm) Pulssin kesto: Jatkuva kantoaalto 30

Tietoja säädöksistä Sony vakuuttaa täten, että tämä tuote, joka saattaa sisältää langattoman lisävarustepaketin, mukaa lukien langattoman näppäimistön, langattoman hiiren ja langattoman vastaanottimen, on direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen. Radio- ja telepäätelaitedirektiivin edellyttämän yhdenmukaisuusilmoituksen saa seuraavasta URL-osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/ Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on enintään 3 metriä. FI Käyttöä ja hävittämistä koskevat varoitukset Mallit, joissa on irrotettava akku Varoitus Akku voi räjähtää, jos se vaihdetaan väärin. Vaihda akku ainoastaan valmistajan suosittelemaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tässä laitteessa käytettävä akku saattaa väärin käsiteltynä syttyä palamaan tai aiheuttaa kemiallisia palovammoja. Älä purista, pura, altista yli 60 °C:n lämpötilalle tai polta. Hävitä käytetyt paristot viipymättä ja asianmukaisesti. Älä säilytä lasten ulottuvilla. Älä kytke akun metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia. Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Joillakin alueilla litiumioniakkuja ei saa hävittää talous- tai toimistojätteiden mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää. Mallit, joissa on muistinvarmistusakku Tuotteesi on varustettu sisäisellä muistinvarmistusakulla, jota ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotteen eliniän aikana. Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Sony-huoltoon/tukikeskukseen. 31