Views
8 months ago

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lituano

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lituano

Sony,

Sony, VAIO ja VAIO logo on Sony Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. „Sony“, VAIO ir VAIO logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai. Sony, VAIO un VAIO logotips ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Sisukord EE Ohutuse ja eeskirjade juhend .......................................... 5 Traadita LAN-i eeskirjade juhend.................................... 12 Traadita WAN-i eeskirjade juhend .................................. 14 BLUETOOTH-i eeskirjade juhend..................................... 15 Garantii............................................................................. 16 Sony tugiteenused.......................................................... 22 Turinys LT Saugos / reglamentų vadovas ........................................ 27 Belaidžio LAN reguliavimo vadovas............................... 34 Belaidžio WAN reguliavimo vadovas ............................. 36 BLUETOOTH reguliavimo vadovas .................................. 37 Garantija.......................................................................... 38 „Sony“ palaikymo paslaugų teikimas............................. 44 Saturs LV Vadlīnijas attiecībā uz drošību un normatīvajiem aktiem ............................................................................. 49 Bezvadu LAN noteikumu ceļvedis.................................. 56 Bezvadu WAN noteikumu ceļvedis ................................ 58 BLUETOOTH noteikumu ceļvedis ................................... 59 Garantija.......................................................................... 60 Sony nodrošinātie atbalsta pakalpojumi ....................... 66 3