Views
9 months ago

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Norvegese

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Norvegese

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin Sikkerhetsinformasjon NO Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) Når du holder datamaskinen, må du vente til den er avkjølt. Overflaten rundt luftutløpet kan bli svært varm. Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. VAIO-datamaskiner er utformet for kun å fungere med ekte Sony-batterier. For å garantere sikker bruk av VAIO-datamaskinen må du derfor kun bruke en ekte Sony oppladbar batteripakke. Det anbefales også på det sterkeste at du bruker en ekte Sony AC-adapter levert av Sony til ditt produkt. Denne AC-adapteren er kun beregnet for bruk med IT-produkter. Den må ikke brukes til noe annet formål. Hvis strømledningen til AC-adapteren som følger med datamaskinen har et 3-pinners støpsel, må du sørge for at den elektriske koblingen er forsvarlig jordet. Denne AC-adapteren er kun beregnet for innendørs bruk. s Enkelte modeller leveres med flere strømledninger tilpasset ulike lands strømnett. Bruk den strømledningen som passer til nettspenningen i ditt land. s Hvis du slår av datamaskinen med av-/på-knappen, kobles ikke datamaskinen helt fra strømnettet. Hvis du vil koble den helt fra må du trekke ut AC-adapteren eller strømledningen fra kontakten. Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. s Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak, da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien. s Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal utføres av fagfolk. s For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke utsettes for regn eller fukt. 71