Views
8 months ago

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lettone

Sony SVJ2021V1E - SVJ2021V1E Documenti garanzia Lettone

Traadita LAN-i

Traadita LAN-i eeskirjade juhend (ainult sisseehitatud traadita LAN-i funktsioonidega mudelid) Traadita LAN – teave eeskirjade kohta Traadita LAN-i toode on raadioseade, mis kasutab ühte järgmistest IEEE standarditest: 802.11a/b/g/n. Sõltuvalt mudelist võib tootesse sisseehitatud traadita LAN-i kasutada vaid järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Läti, Leedu, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ühendkuningriik ja Ungari. Kasutamistingimused Mudelitele peale VAIO Tap 20 SVJ202 ja VAIO Duo 11 SVD112 Seadme kasutamisel peab kasutaja ja LCD-ekraani vahele jääma rohkem kui 15 mm. Ainult mudelile VAIO Tap 20 SVJ202 Seadme kasutamisel peab kasutaja ja seadme vahele jääma rohkem kui 15 mm (v.a jäsemed). Kasutades traadita LAN-i standardit IEEE 802.11b/g/n, saab kanaleid 1–13 (2,4–2,4835 GHz) valida kasutamiseks nii siseruumis kui väljas. Prantsusmaal, Itaalias ja Norras kehtivad sel juhul järgmised piirangud. s Prantsusmaa. Siseruumides võib kasutada piiranguteta kõiki kanaleid. Välistingimustes võib kasutada ainult kanaleid 1 kuni 6. See tähendab, et välistingimustes saab traadita LAN-i funktsiooni võrdõigusvõrgus kasutada ainult siis, kui võrdõigusvõrk on seadistatud kasutama lubatud kanalit (s.t kanalit vahemikus 1 kuni 6). Taristurežiimis veenduge enne ühenduse seadistamist, et pääsupunkt on konfigureeritud kanalile vahemikus 1 kuni 6. s Itaalia. RLAN-i võrgu kasutamist reguleerivad järgmised õigusnormid. - Isiklik kasutamine: seadusandlik dekreet 1.8.2003 nr 259 (elektroonilise side koodeks). Täpsemalt määrab artikkel 104, millistel juhtudel on vajalik hankida üldine luba, ja artikkel 105, millal on lubatud vaba kasutus. - Avaliku RLAN-i juurdepääsu pakkumine telekommunikatsioonivõrkudele ja teenustele: ministri dekreet 28.5.2003 (koos muudatustega) ja elektroonilise side koodeksi artikkel 25 (elektroonilise side võrkude ja teenuste üldine luba). s Norra. Selle raadiosidevahendi kasutamine pole lubatud geograafilises piirkonnas, mis jääb 20 km raadiusesse Svalbardi Ny-Ålesundi keskpunktist. 12

Kasutades IEEE 802.11a/n traadita LAN-i funktsiooni, saab kanaleid, mille sagedusala jääb vahemikku 5,15–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz valida kasutamiseks ainult siseruumides. Lisaks kehtivad Itaalias järgmised piirangud. s Itaalia. RLAN-i võrgu kasutamist reguleerivad järgmised õigusnormid. - Isiklik kasutamine: seadusandlik dekreet 1.8.2003 nr 259 (elektroonilise side koodeks). Täpsemalt määrab artikkel 104, millistel juhtudel on vajalik hankida üldine luba, ja artikkel 105, millal on lubatud vaba kasutus. - Avaliku RLAN-i juurdepääsu pakkumine telekommunikatsioonivõrkudele ja teenustele: ministri dekreet 28.5.2003 (koos muudatustega) ja elektroonilise side koodeksi artikkel 25 (elektroonilise side võrkude ja teenuste üldine luba). - Isiklik kasutamine: ministri dekreet 12.07.2007. Mõnel juhul või mõnes keskkonnas võib traadita LAN-i tehnoloogia kasutamist piirata hoone valdaja või organisatsiooni vastutav esindaja. Selline keskkond võib olla näiteks lennuk, haigla või muu keskkond, kus risk, et traadita LAN häirib teiste seadmete või teenuste toimimist, on või võib olla ohtlik. Kui te pole kindel, mis reeglid traadita LAN-i kasutamise kohta konkreetse organisatsiooni või keskkonna puhul kehtivad, siis soovitame enne seadme sisse lülitamist luba küsida. Küsige arstilt või meditsiiniseadme (südamerütmur, kuuldeaparaat jms) tootjalt teavet traadita LAN-i tehnoloogia kasutamise võimalike piirangute kohta. EE Häired Kui seade häirib teleri toimimist (selle kindlaks tegemiseks võib seadme välja ja sisse lülitada), siis võib kasutaja häire eemaldamiseks proovida ühte või mitut järgmistest võimalustest. Muutke vastuvõtuantenni asendit või asukohta, suurendage saatja ja vastuvõtja vahelist vahemaad või võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/teleritehnikuga. Lahtiütlus Sony ei vastuta ühegi raadio- või teleriühenduse häirimise ega muu soovimatu mõju eest, mille põhjuseks on sobimatu kanali valimine. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt sobimatu kanali valimise tõttu tekkinud häirete kõrvaldamise eest. 13