Funkcia

BŘIŠNÍ ÚSEK TRÁVICÍ TRUBICE – P ŘEHLED STAVBY A FUNKCE ...
Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných...