Funkcia

Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných...
BŘIŠNÍ ÚSEK TRÁVICÍ TRUBICE – P ŘEHLED STAVBY A FUNKCE ...