Views
2 years ago

Solutions Magazine 2019 #2

  • Text
  • Mori
  • Robotisering
  • Dymato
  • Maakindustrie
  • Verspanen
  • Cnc
CNC machining

42 Bedrijfsleven

42 Bedrijfsleven investeert op BIC in Industrie 4.0 infrastructuur voor het onderwijs FutureTec: unieke samenwerking voor onderwijsinnovatie Op Brainport Industries Campus start een uniek opleidingsinitiatief: FutureTec. Acht bedrijven, het Summa College, Brainport Industries College en Brainport Industries slaan de handen ineen. Samen vernieuwen ze niet alleen het technisch onderwijs; ze ontwikkelen eveneens een passend aanbod voor de huidige medewerkers van maakbedrijven in het kader van Leven Lang Leren. De verspaning is de eerste sector waar FutureTec zich op richt; binnen twee jaar volgen opleidingen voor plaatbewerking en Mechatronica. Techniekonderwijs kampt in heel Nederland met dezelfde problemen. Het is duur onderwijs vanwege de noodzakelijke infrastructuur. En door de snelle technologische ontwikkelingen loopt deze infrastructuur eigenlijk per definitie achter. Het ontbreekt scholen aan middelen om te blijven investeren in nieuwe technologie. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen het technisch onderwijs en wat de maakbedrijven vragen van jonge technisch medewerkers. De initiatiefnemers van FutureTec willen deze kloof dichten. Arold Moonen, projectmanager: “Alle kennis en kunde van nieuwe technologie zit bij leveranciers, inclusief de infrastructuur. Het onderwijs heeft verstand van lesmodules, hoe je kennis overbrengt. Wij brengen de partijen binnen FutureTec bij elkaar. De Vervolg op Teclab FutureTec is een vervolg van het oude Teclab, waarin Brainport Industries en het Summa College participeerden, met als doelstelling om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. De betrokken partijen werken achter de schermen al anderhalf jaar aan de oprichting van de coöperatie, wat in augustus is gebeurd. In oktober, als het BIC officieel wordt geopend, presenteert FutureTec zich voor het eerst aan de buitenwacht. leveranciers die meedoen, brengen equipment, content en expertise in; de onderwijspartners ontwikkelen innovatief onderwijs.” Daarnaast zullen experts van de deelnemende bedrijven in de vorm van gastlessen een inbreng krijgen in het onderwijs. Coöperatie onderstreept betrokkenheid Deze leveranciers zijn DMG Mori, Ertec, CNC Consult, Renishaw, Mitutoyo, Heidenhain, Iscar en Haimer. Samen met het Summa College, Brainport Industries College en Brainport Industries vormen ze een coöperatie; de initiatiefnemers verbinden zich voor minstens vijf jaar aan FutureTec. “De huidige leden doen mee omdat ze overtuigd zijn dat het onderwijs anders moet”, legt Arold Moonen uit. De acht bedrijven richten in de verspaningsafdeling van het Summa College op Brainport Industries Campus, een volledig papierloze fabriek in. CNC Consult realiseert met een aantal softwareoplossingen, waaronder CADCAM en planningssoftware, een omgeving waarin de studenten direct de betekenis van PMI (Product Manufacturing Information) ervaren, zodat ze klaar zijn voor papierloos werken. Vooralsnog plaatst DMG Mori bij FutureTec een 5-asser en een 3-asser, geautomatiseerd met de systemen van System 3R van Ertec. Iscar zorgt voor de tooling en de gereedschapuitgiftesystemen en Haimer voor de voorinstelsystemen. Mitutoyo plaatst er een high end meetsysteem; Renishaw zorgt niet alleen voor de meettasters maar ook voor een Equator voor vergelijkend meten. Arold Moonen noemt het uniek dat bedrijven die soms elkaars concurrent zijn, over hun eigen schaduw heen stappen en samen een coöperatie starten. “Ze doen dit omdat ze een hoger doel dienen, namelijk de toekomst van techniek in Nederland. De intrinsieke motivatie is dat ze willen bijdragen aan beter techniekonderwijs, dat laat zien dat techniek tegenwoordig schoon en mooi is.” Zodra het partnerpaviljoen op het BIC klaar is, komen er meer machines. “Ook CNC-draaimachines. DMG Mori wil zelfs een hybride machine hier plaatsen, 5-assig frezen en 3D metaalprinten.” In dit partnerpaviljoen krijgt FutureTec de beschikking over 1.000 vierkante meter. “Daar gaan we de fabriek van de toekomst inrichten”, zegt Arold Moonen. Dan worden soortgelijke corporaties gestart rond de thema’s plaatbewerking en september 2019

43 Arold Moonen: “Leven Lang Leren is een belangrijke pijler onder FutureTec. Hier kunnen bedrijven hun medewerkers laten scholen op het vlak van Industrie 4.0.” mechatronica. Dan dekt FutureTec alle belangrijke competenties in de maakindustrie af. Tegen die tijd hoopt de projectleider ook het hbo in de regio erbij te betrekken, zodat studententeams van mboen hbo-studenten gezamenlijk kunnen optrekken. Leven lang leren FutureTec dient niet alleen om het mbo-onderwijs aantrekkelijker en meer bij de tijd te brengen. Arold Moonen: “Leven Lang Leren is een belangrijke pijler onder FutureTec. Hier kunnen bedrijven hun medewerkers laten scholen op het vlak van Industrie 4.0. Ze kunnen hier ook projecten neerleggen, waar studenten dan mee aan de slag gaan.” Als het aan de initiatiefnemers ligt, gebeurt ook dat op een vernieuwende wijze: studenten werken met de allernieuwste technologie; leveranciers brengen hun expertise in; docenten zorgen voor de juiste didactische aanpak. Vernieuwend ook in de zin dat mbo- en hbo-studenten straks samen, wellicht zelfs multidisciplinair, aan projecten uit de maakindustrie werken. FutureTec is ook vernieuwend in de zin dat het onderwijs voor volwassen gaat aanbieden, zodat de huidige medewerkers in de maakindustrie bijgeschoold worden om de digitalisering bij te kunnen benen. Voor de Leven Lang Leren activiteiten gaat men dezelfde infrastructuur gebruiken. Dat betekent dat gebruik van machines digitaal gepland gaat worden, net zoals een bedrijf machines voor bepaalde klantorders inplant. “We gaan realistisch plannen. Als een student een machine nodig heeft voor een project, zal hij in overleg de machinetijd plannen en zich aan de afspraak moeten houden.” Zelfs aan de traditionele schoolvakanties in het onderwijs wil men komende jaren een einde maken, om de kostbare infrastructuur optimaal te kunnen benutten. Forse investeringen De leden van de corporatie investeren elk behoorlijk in FutureTec. De bedrijven doen dit vooral via de inbreng van machines, ICTinfrastructuur, gereedschappen, high-end meettechnologie et cetera. In ruil kunnen ze de faciliteiten ook voor zichzelf gebruiken, bijvoorbeeld voor demonstraties; voor opleidingen en trainingen waarvoor klanten nu vaak naar het buitenland moeten of zelfs als een soort back-up om eventueel snel machines te kunnen leveren. Dat hierdoor het machinepark van FutureTec regelmatig verandert, vindt de projectmanager alleen maar goed. “Hierdoor kunnen we het technologieaanbod continu vernieuwen en up to date houden.” Dit is juist de kracht van het concept, iets dat in het reguliere onderwijs onmogelijk zou zijn. FutureTec krijgt een startsubsidie van de provincie Noord-Brabant. Over twee jaar moet FutureTec operationeel zelfstandig zijn en zonder deze subsidies kunnen draaien. “We gaan nu de businesscase bouwen om te zien waar er nog blinde vlekken zijn.” Het verdienmodel dat de initiatiefnemers voor ogen hebben, is dat de onderwijsactiviteiten voor het bedrijfsleven voldoende geld in het laatje brengen om de infrastructuur in stand en up to date te houden. Het regulier onderwijs mag de infrastructuur gratis gebruiken, voor bedrijven geldt een pay per use. Arold Moonen is overtuigd dat uiteindelijk dit voor iedereen een positief resultaat oplevert. Niet in de laatste plaats voor de Nederlandse maakindustrie. september 2019