Views
2 years ago

Solutions Magazine 2019 #2

  • Text
  • Mori
  • Robotisering
  • Dymato
  • Maakindustrie
  • Verspanen
  • Cnc
CNC machining

54 Grinding Symposium

54 Grinding Symposium schetst hoe Artificial Intelligence en algoritmes grip krijgen op de slijpmachine De digitale assistenten voor de slijper Reproduceerbaarheid van mechanische bewerkingen begint bij een excellente mechanische basis. Pas als die goed is, kun je gaan compenseren. Met dit ene zinnetje leek professor Konrad Wegener op het Grinding Symposium alle hypes rond Industrie 4.0 te relativeren. Leek, want de digitalisering met daarbij kunstmatige intelligentie voorop, gaat wel degelijk een rol spelen in het slijpproces. Eigenlijk in alle bewerkingstechnieken voor de metaalindustrie. Eens in zoveel jaren is het Zwitserse Thun het middelpunt van de slijpwereld. De - inmiddels - negen bedrijven onder de vlag van United Grinding presenteren zich dan zowel met hun nieuwe machines alsook met een blik in de toekomst van precisietechnologie. Het Grinding Symposium biedt een mix van state-of-the-art technologie die vandaag beschikbaar is met de trends die komende jaren een stempel op de sector gaan drukken. De nieuwe slijp- annex 5-assige freesmachine van Mägerle voor onder andere turbinecomponenten is een voorbeeld van “Zonder sociale acceptatie is het lastig een product in de markt te zetten” het eerste. De lezingen rond kunstmatige intelligentie illustreren het tweede. Statussymbool auto: weg Professor Konrad Wegener (ETH Zürich) ziet dat Industrie 4.0 overal is in de industrie, net zoals machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) alom toepassingen vinden. Je zou kunnen denken dat de digitalisering alléén zaligmakend is. “Het gaat echter niet om data genereren maar uit deze data zinvolle informatie halen. Daar hebben we juist een gebrek aan”, merkt Wegener op. Hij denkt dat machinebouwers ook naar andere maatschappelijke trends moeten kijken, zoals dat de rol van auto als statussymbool is uitgespeeld. “Bij jongeren vervangt de smartphone de auto als statussymbool.” Als machinebouwer moet je daar de les uit trekken dat de HMI moet veranderen. De jonge generatie groeit op met smartphones die intuïtief bedienbaar zijn. “We zouden er goed aan doen ook op de machine een HMI te hebben die intuïtief Fritz Studer presenteerde de nieuwe S33 universele rondslijpmachine, met nu maximaal 1600 mm tussen de centers. september 2019

55 Digitale technieken spelen een alsmaar belangrijkere rol in de slijptechnologie, zoals United Grinding de bezoekers liet ervaren in deze cockpit. bediend kan worden.” Konrad Wegener verwacht dat er veel meer expertsystemen gaan komen die de data structureren en met machine learning en kunstmatige intelligentie het bedienen van de slijpmachines makkelijker maken. “De machine moet cognitieve vaardigheden hebben; moet de situatie herkennen en dan een strategie kiezen.” Komen dan productiviteit en hogere nauwkeurigheid straks vooral uit de digitalisering? Konrad Wegener erkent dat er grenzen zijn aan de mechanische nauwkeurigheid van een machine. De fabrikanten moeten dus nadenken over intelligente machines. Daar helpen al die nieuwe technieken wel degelijk bij. “Maar machines hebben een excellente mechanische basis nodig voor een hoge reproduceerbaarheid. Dan pas kun je gaan compenseren.” Wil klant betalen voor innovatie Het verhaal van de Zwitserse hoogleraar sluit aan op de visie van United Grinding. De groep investeert behoorlijk veel in IT en softwareontwikkeling. Deze aandachtsvelden winnen aan belang, zegt CEO Stephan Nell. Van het 20 miljoen euro grote R&D budget dat jaarlijks beschikbaar is, gaat een aanzienlijk deel naar softwareontwikkeling. “Maar bij elke innovatie moet je de vraag stellen is de klant bereid ervoor te betalen”, zegt Stephan Nell. “Het moet meerwaarde hebben voor de klant.” Zoals de eerste aanzetten die de groep in het Future Lab demonstreerde om tot een vorm van predictive maintenance te komen. Het systeem is getest, maar nog niet rijp voor commerciële toepassingen. Ook slaagt men er al in om minimale kwaliteitsverschillen te detecteren die ontstaan doordat een slijpschijf niet goed is gedressed. Stephan Nell: “Via de Umati interface, waar we ook bij betrokken zijn, kun je dan de operator een signaal geven. De ultieme stap zal zijn dat er een signaal naar de besturing gaat die hier automatisch voor corrigeert.” Digitale tweelingen Een plek waar naar dit soort toepassingen van Industrie 4.0 onderzoek wordt gedaan, is het Werkzeugmaschinenlabor in Aken. Hier ontwikkelt men een adaptief proces, gebaseerd op modellen en gestuurd door data, schetst professor Thomas Bergs het einddoel waar de Akense “Geen beroepen verdwijnen, maar processtappen in beroepen” onderzoekers aan werken. Systemen moeten zo intelligent worden, dat ze de correlatie tussen data en de beelden van het werkstuk herkennen. De digitale tweeling van product en proces spelen hierin een sleutelrol. Waar men in Aken op inzet, zijn zogenaamde assistentiesystemen voor de operators. “Analytische processen die de operator ondersteunen om beslissingen te nemen”, legt Thomas Bergs uit. “Vroeger was de basis van een goede slijper vooral specifieke kennis aangevuld met ervaring; nu wordt dit ondersteund met assistentiesystemen.” Die worden gevoed door kunstmatige intelligentie, die uit de databrij de informatie haalt die ertoe doet. Bergs schetste nog een andere trend, die aansluit op de woorden van Konrad Wegener. Gamification van de productie. “In een digitale spelachtige omgeving gaan medewerkers in teams aan de slag met verbeteringen van processen.” Alles uit Silicon Valley is marketing De robotisering en automatisering roepen in met name Europa nogal eens angstvisioenen op: automatisering vernietigt banen. De Zwitserse professor David Boshard merkt daarom terecht op dat het bij (disruptieve) innovaties niet alleen gaat om technische rijpheid, maar ook om sociale acceptatie. “Als er geen sociale acceptatie is, wordt het lastig een product in de markt te zetten.” David Boshard zegt verder: “Niet de beroepen verdwijnen, maar processtappen in een beroep. Daarmee winnen we productiviteit en wordt arbeid goedkoper.” Bedrijven zullen hun medewerkers mee moeten nemen in die ontwikkeling. Leiderschap wordt hierbij belangrijker dan ooit. “Want next practice wordt belangrijker dan best practice. Dat laatste moet je nu al kunnen, de next practice is wat je over vijf jaar moet kunnen.” En dat vergt van iedereen risicobereidheid, die David Boshard node mist in veel organisaties, volgens hem een direct gevolg van de vergrijzende samenleving. september 2019