Views
2 years ago

Solutions Magazine 2019 #2

  • Text
  • Mori
  • Robotisering
  • Dymato
  • Maakindustrie
  • Verspanen
  • Cnc
CNC machining

62 Porta

62 Porta Solutions gooit met Multicenter ook het eigen roer volledig om Van Push naar Pull, ook voor de machinebouwer Soms dwingt de markt je om je onderneming volledig om te bouwen. Maurizio Porta van het Italiaanse familiebedrijf Porta Solutions weet daar alles van. Zijn visitekaartje geeft als functie ‘Master Trainer’ aan; zijn verkopers zijn tegenwoordig ‘Technical Tutors’. En de machines worden verkocht via de Porta Academy: klanten volgen eerst een cursus flexibele productie. Een halve eeuw lang was het verdienmodel van Porta Solutions speciaal machines bouwen, transfermachines voor massaproductie. “Bedrijven hebben na de crisis van 2008 hun verdienmodel moeten veranderen. Grote series zijn niet langer nodig. Flexibele productiemethoden, daar is vraag naar”, zegt Maurizio Porta, die zijn vader is opgevolgd. Deze omslag heeft ook het bedrijf gedwongen het roer om te gooien. Maurizio Porta heeft dat rigoureus gedaan. Eén versus drie tot vier machines Het Multicenter, als prototype al in 2005 ontwikkeld, beantwoordt aan de vraag naar flexibiliteit en productiviteit. “Niemand wil meer voorraden produceren.” Het Multicenter heeft drie spindels, is volgens de machinebouwer drie-en-een-halve keer productiever als een bewerkingscentrum, kan in een kwartier worden omgesteld naar een ander product, vraagt slechts één operator en werkt met vier eenvoudige opspanningen in plaats van kostbare spantorens in gerobotiseerde productielijnen. En dan laat Maurizio Porta het lagere energieverbruik ten opzichte van drie of vier bewerkingscentra en het kleinere vloeroppervlak nog achterwege. Harley-Davidson in Milwaukee produceert er on demand onderdelen voor de motoren mee. Met een markeertool in de machine wordt elk onderdeel traceerbaar. Eerst cursus, dan machine kopen Pull in plaats van push, dat is de verandering in de markt. En dat geldt ook voor de Italiaanse machinebouwer zelf, legt Porta uit. Hij heeft in 2015 het boek Flexible Production geschreven. Hierin legt hij de filosofie achter het Multicenter uit. Hij verkoopt de machine tegenwoordig via de Porta Academy. “Potentiële klanten volgen eerst een cursus; daarna gaan we stap voor stap flexibiliseren. Op onze demomachine simuleren we hun productie van één week en laten we hen ervaren wat het betekent als je in 15 minuten de machine Maurizio Porta: Multicenter betere oplossing dan losse bewerkingscentra én transfermachines. omstelt en on demand produceert.” Ook Porta Solutions heeft het verdienmodel veranderd. De grootste concurrent, legt hij uit, zijn niet de stand alone machines. “Onze grootste concurrent is verandering. Dat willen mensen niet.” Met de cursus en de ondersteuning door de Technical Tutors overtuigt hij klanten de stap naar de flexibele productie te maken. “We starten vanuit consulting.” Deze aanpak werkt, zegt Maurizio Porta. “Sinds we dit doen, verkopen we meer.” De Multicenter maakt inmiddels 70% van de omzet uit; de traditionele transfermachines nog slechts 30%. Overigens: de grootste Europese klant is Bons en Evers (BE Albrass Industrial Nederland) in Borne. september 2019

Hanover, 16/09 – 21/09/2019 HALL 2 NORTH ENTRANCE 45 HIGH-TECH MACHINES 29 SOLUTIONS AUTOMATION >30 DIGITAL INNOVATIONS CONNECTIVITY COMPLETED ADDITIVE MANUFACTURING EMO.DMGMORI.COM