Views
11 months ago

Infocom Albania Magazine 08/2016

 • Text
 • Magazine
 • Subscriptions
 • Mobile
 • Mund
 • Celulare
 • Cilat
 • Vodafone
 • Smartphone
 • Tyre
 • Edhe
 • Deri
 • Infocom

Infocom Albania Magazine

8/2016 REVISTË PËR SIPËRMARRJEN NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË Dietlof Mare CEO Vodafone Albania • Kompanitë nënvlerësojnë rreziqet nga BYOD • NFV dhe SDN: Ekonomitë e shkallës përmes vritualizimit • Rrjeti Ultra-Broadband • Ericsson Mobility Report 15 The leading ICT integrator years in Albania

© 2016 by INFOCOM MAGAZINE