Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

aktualności 10 11 12 13

aktualności 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 Indeks SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH: Koniunktura w branży rośnie kolejny miesiąc Giełdowy Indeks Systemów Instalacyjnych: Giełdowe spółki z solidnym wzrostem Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – III 2017 Instal Kraków podpisał umowy za ponad 94 mln zł PGE będzie największym graczem na rynku ciepła Powstają kolejne uchwały antysmogowe Liczniki i eksport napędzają wyniki Apatora Panasonic wybrał zwycięzców w konkursie PRO Awards Aquanet wymienił pompy w poznańskiej oczyszczalni Gdańsk otrzymał 80 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Użytkownicy poszukujący urządzenia grzewczego dla swojego domu zwracają uwagę na oszczędność energii, wygodną obsługę a także cichą pracę. Gazowe kotły kondensacyjne marki Wolf – dzięki zastosowaniu w nich najnowszych technologii i dostępności w wielu wariantach mocy i wyposażenia – odpowiadają na te potrzeby. Gama dostępnych modeli daje możliwość wyboru kotła odpowiednio dopasowanego do oczekiwań. 26 Grupy pompowe zyskują coraz większe zainteresowanie ze strony instalatorów i użytkowników. Mają one za zadanie połączyć układ zaopatrujący w ciepło – kocioł, bufor, kominek itp. – z obwodami odbiorników, np. pętlami ogrzewania podłogowego lub grzejnikami. W zależności od wersji, grupy pompowe mogą być wyposażone w różnego rodzaju armaturę regulacyjną, natomiast 22 zawsze posiadają pompę i obudowę będącą jednocześnie izolacją cieplną. Artykuł przybliża rozwiązania firmy ESBE. technika ciepłownicza i grzewcza 18 18 19 Geo-Term poszerzy ofertę o fotowoltaikę Ruda Śląska zamontuje 51 mikroinstalacji OZE technika ciepłownicza i grzewcza Wybrano wykonawcę bloku w EC Żerań 30 Inżynieria Rzeszów zdobywa 19 kontrakt za ponad 66 mln zł W Krakowie znikną kolejne 20 tysiące piecyków gazowych Tłocznia gazu Strachocina 20 z pozwoleniem na budowę Jedną z przyczyn kilkunastokrotnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń w powietrzu minionej zimy okazało się korzystanie z pieców i kotłów węglowych. Tymczasem na rynku dostępnych jest wiele urządzeń grzewczych, których praca jest oparta o nowoczesne i ekologiczne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu OZE. Artykuł prezentuje tego typu źródła ciepła oferowane przez firmę De Dietrich. technika ciepłownicza i grzewcza

Pompy ciepła to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają w ekologiczny sposób ogrzać dom i podgrzać wodę użytkową. Osoby decydując się na konkretne źródło energii: z gruntu, powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego powinny brać pod uwagę zarówno własne potrzeby, jak i specyfikę konkretnych urządzeń. Artykuł prezentuje pompy ciepła marki Sofath w różnych technologiach. 32 technika ciepłownicza i grzewcza 36 technika ciepłownicza i grzewcza Uniwersalne grupy pompowe 22 firmy ESBE Nagrzewnice i kurtyny VTS 24 z silnikami EC Gazowe kotły kondensacyjne 26 firmy Wolf Dwudrogowa solarna 29 grupa pompowa TacoSol Circ ZR HE Ekologiczne 30 urządzenia De Dietrich wykorzystujące OZE 32 Pompy ciepła Sofath – ekologiczne ogrzewanie i produkcja ciepłej wody Pompy ciepła Daikin 34 – koszty inwestycji W tym roku oferta firmy Iglotech powiększyła się o pompy ciepła Neoheat Fuji Electric. Urządzenia pozwalają zapewnić kompletne ogrzewanie domu oraz całoroczne ogrzewanie wody. technika ciepłownicza i grzewcza 40 Pompy ciepła 36 powietrze/woda Neoheat Fuji Electric Kotły opalane 38 biomasą technika wentylacyjna i klimatyzacyjna 40 Energooszczędny system wentylacji SupraBox Deluxe przetargi i inwestycje Planowane 44 inwestycje Przetargi 50 w branży instalacyjnej wydarzenia Kom pak to we jed nost ki SupraBox De lu xe ofe ro wa ne przez Grupę Rosenberg są przeznaczone do bezpośredniej instalacji w pomieszczeniach. Automatyczne sterowanie centralą wenty la cyj ną pod wzglę dem kon cen tra cji CO2 w po miesz cze niu za pew nia opty mal ną ja kość po - wie trza, a tym sa mym naj wyż szy kom fort. technika wentylacyjna i klimatyzacyjna Relacje z targów, wydarzeń, 57 spotkań branżowych

© 2017 by Yumpu