Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

44 planowane inwestycje

44 planowane inwestycje Planowane inwestycje Zestawienie planowanych inwestycji powstało w oparciu o artykuły prasowe za miesz czo ne w ciągu ostatniego miesiąca. Źródłem informacji były nie tylko gazety ogólnopolskie, ale rów nież re gionalne i lokalne dzienniki oraz periodyki. Wybraliśmy tylko te przedsię wzię cia, w których reali za cji będą wykorzystywane materiały lub usługi instalacyjne. W kolej nych ru bry kach tabeli znajdą Pań stwo informacje naj bar dziej przydatne przy ewentualnym planowaniu własnego udziału przy pod - wykonaw stwie inwestycji. Inwestycja Inwestor Lokalizacja Inne informacje Kontakt Termin realizacji budynek mieszkalny Complex – Bud s.c. 59-300 Lubin ul. Kopernika 17 /32 w m. Osiek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. (53) 188 83 34 2017 budynki techniczne Holland Tank Service Sp. z o.o. 60-212 Poznań ul. Potworowskiego 3/6 w m. Pomarzanowice Budowa budynku magazynowego, budynku technicznego, kotłowni parowej kontenerowej, budynku rozładunku materiałów sypkich. (61) 865 18 82 2017 budynek usługowy TK-Met s.c. 56-300 Wrocławice ul. Wrocławice 3 w m. Milicz Budowa budynku usługowo-magazynowego. (79) 831 96 37 2017 centrum wystawiennicze CSW Znaki Czasu 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 13 Toruń, ul. Piekary Rozbudowa budynku Centrum wraz z zagospodarowaniem terenu. (56) 657 62 00 2017 budynek handlowy PSS Społem w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 15 Białystok, ul. Jana Brzechwy Rozbudowa i przebudowa budynku handlowego o część handlową i usługową wraz z zagospodarowaniem terenu. (85) 743 39 40 2017 lokale mieszkalne Zarząd Mienia Komunalnego 15-370 Białystok ul. Gen. J. Bema 89/1 w Białymstoku Przebudowa osiemnastu lokali mieszkalnych na lokale użytkowe. (85) 747 94 30 2017 szkoła ZS im. A. Średniawskiego 32-400 Myślenice ul. 3-go Maja 97b w Myślenicach Budowa budynku szkolnego. (12) 272 01 18 2017 budynek mieszkalny ZMK w Białymstoku 15-370 Białystok ul. Gen. J. Bema 89/1 przy ul. Suchowolca Remont budynku mieszkalnego wraz z przyłączami. (85) 747 94 30 2017 sanitariaty 4 Wojskowy Szpital Kliniczny 50-981 Wrocław ul. Weigla 5 na terenie szpitala Remont budynków Polikliniki, zalecenie pokontrolne WOMP. (26) 166 03 73 2017 budynek mieszkalny Miasto Józefów 05-420 Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 Józefów, ul. Wiązowska Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, socjalnego. (22) 779 00 00 2017 domy jednorodzinne SET Małgorzata Kollat 60-184 Poznań ul. Rezedowa 27 w m. Wysogotowo Budowa dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz wewnętrznych instalacji gazowych. malgorzata. kollat@gmail.com 2017 budynki jednorodzinne A&S Bau Sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska ul. Kaczmarka 64 w Rudzie Śląskiej Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. (32) 243 43 87 2017 pawilon handlowy Jeronimo Martins Polska S.A. 00-773 Warszawa ul. Dolna 3 w m. Augustów, ul. Chreptowicza Rozbudowa wraz z przebudową pawilonu handlowego sklepu Biedronka. (22) 275 10 00 2017 budynek biurowy FHU Darex D. Gatner 44-178 Przyszowice ul. Brzeg 20 Przyszowice, ul. Brzeg Rozbudowa wraz z przebudową budynku biurowo-gospodarczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. (32) 722 41 25 2017 budynek mieszkalny Drew Town Sp. z o.o. 44-352 Czyżowice ul. Wodzisławska w m. Górzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. (53) 514 08 80 2017 44 czerwiec 2017

planowane inwestycje 45 Inwestycja Inwestor Lokalizacja Inne informacje Kontakt Termin realizacji budynek jednorodzinny Kaya K. Żerdzińska Sp.K. 43-100 Tychy al. Jana Pawła II 10 w Tychach Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. sushi.tychy @gmail.com 2017 budynek produkcyjny Fabryka Farb Kujawiak Sp. J. 88-111 Rojewo Mierogoniewice 8 w m. Adamowo Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalo-biurowym z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (52) 352 55 50 2017 budynek wczasowy Nadleśnictwo Gryfice 72-300 Gryfice Osada Zdrój 1 w m. Rewal Rozbudowa budynku wczasowego na Terenie Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego Bażyna. (91) 384 33 21 2017 szkoła Gmina Kępno 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1 w Świbie Budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej. (62) 782 58 00 2017 budynek mieszkalny Apteka Przy Szpitalu 32-300 Olkusz ul. 1000 Lecia 17 w m. Olkusz Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. (32) 645 20 11 2017 szkoła Zespół Szkół 88-300 Mogilno ul. Dworcowa 9 w m. Mogilno Przebudowa budynku szkoły. – b.d. zespół oświatowy Miasto Stołeczne Warszawa 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 w rejonie ulicy Nowaka-Jeziorańskieg w Warszawie Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. – b.d. budynki mieszkalne Trakcja PRKil S.A. 00-120 Warszawa ul. Złota 59 przy ul. Oliwskiej w Warszawie Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. – b.d. budynki mieszkalne Bouygues Immobilier Polska 00-683 Warszawa al. Armii Ludowej 14 przy ul. Prusa w Pruszkowie Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi. – b.d. budynek produkcyjny BC-Chem Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 5 w m. Łąka, gm. Trzebownisko Budowa budynku produkcyjno-magazynowo- biurowego. – b.d. oddział szpitalny SP ZOZ 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oddziału onkologii. – b.d. zakład produkcyjny P.P.H. Patix R. Kwidziński 84-353 Mosty ul. Gliniana 12 w Lęborku Budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna wraz z infrastrukturą. – b.d. parking Miasto Lubliniec 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5 w rejonie pl. Niepodległości w Lublińcu Budowa parkingu wielopoziomowego. – b.d. ośrodek kultury Gmina Wojciechowice 27-532 Wojciechowice ul. Wojciechowice 50 w obrębie Wojciechowice Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku ośrodka kultury. – b.d. szkoła Gmina Łubowo 62-260 Łubowo Łubowo 1 w m. Fałkowo, gm. Łubowo Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej. – b.d. szpital SP ZOZ 64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 30 obręb Nowy Tomyśl Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń technicznych szpitala. – b.d. dom seniora Benefitbuf Sp. z o.o. 56-416 Twardogóra ul. Nowa Wieś Goszczańska 42 E w Nowej Wsi Goszczańskiej Rozbudowa ośrodka seniora i rehabilitacji. – b.d. budynki biurowe Alti Plus S.A. 30-133 Kraków ul. Julsza Lea 213 obręb Krowodrza przy ul. Armii Krajowej Budowa zespołu budynków biurowousługowych z garażami podziemnymi. – b.d. budynek produkcyjny ZPC Mieszko S.A. 00-001 Warszawa ul. Chrzanowskiego 8B przy ul. Opawskiej w Raciborzu Zmiana sposobu użytkowania obiektu magazynowego na budynek produkcyjnomagazynowy wraz z budową zaplecza. – b.d. centrum magazynowe Prime Residential Sp. z o.o. Sp.k. 01-842 Warszawa ul. Reymonta 52 przy ul. Przelot w Toruniu Budowa centrum magazynowo-produkcyjnego z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą. – b.d. 45

© 2017 by Yumpu