Views
1 year ago

Systemy Instalacyjne 06/2017

 • Text
 • Regulacja
 • Klimatyzacja
 • Wentylacja
 • Kotly
 • Regulacyjne
 • Sanitarna
 • Cieplownicza
 • Grzewcza
 • Kanalizacja
 • Rury
 • Pompy
 • Instalacje
 • Armatura

50 wykaz przetargów

50 wykaz przetargów Przetargi w branży instalacyjnej W tabeli zostały wytłuszczone te przetargi, które nie zostały ogłoszone w Biuletynie Zamówień Pu blicz - nych. Źródłem informacji o nich były m.in. ogłoszenia w prasie codziennej i regionalnej. Mamy nadzieję, że ułatwi to znalezienie w naszej tabeli interesujących Państwa pozycji. W tym miesiącu naszym dzienni ka rzom udało się zebrać 136 ogłoszeń o przetargach z branży. Zleceniodawca Zakres umowy Gmina Turobin, (woj. lubelskie) eko energia w Gminie Turobin, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych JSW Koks S.A., Zabrze (woj. śląskie) zaprojektowanie nowych obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej PSG Sp. z o.o., Gdańsk projekt oraz roboty budowlane polegające na budowie przyłącza gazu ś/c z punktem redukcyjno-pomiarowm Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Wałbrzych (woj. dolnośląskie) wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej i przebudowa przewodów spalinowych Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach uniwersytetu Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie) remont sanitariatów części środkowej Krakowski SOS, Kraków dostawa wraz z montażem urządzenia do kontroli i dozowania środków chemicznych na podbaseniu Tarnowska SM, Tarnów (woj. małopolskie) wykonanie modernizacji instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Warszawa wykonanie naprawy przyłącza sieci wody pitnej do Budynku Krat przy ul. Czajki OGP Gaz-System S.A Oddział, Tarnów (woj. małopolskie) dostawa wkładów (wężownic) do podgrzewaczy i filtropodgrzewaczy Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole zabudowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego co/cwu o mocy Q = 85 kW oraz wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. MPGK w Krośnie Sp. z o.o., Krosno (woj. podkarpackie) budowa magistrali wodociągowej Veolia Energia Warszawa S.A., Warszawa przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej PSG Sp. z o.o., Warszawa budowa przyłącza wraz z zespołem gazowym do obiektu położonego w Szczecinie przy ul. Staszica Zespół Szkół Specjalnych Nr 07, Katowice remont sanitariatów i natrysków w Zespole Szkół Specjalnych Nr 07 w Katowicach przy ul. Zamkowej MZWiK Sp. z o.o., Kęty (woj. małopolskie) modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Warszawa budowa sieci kanalizacyjnej Rybnicka SM w Rybniku, (woj. śląskie) kompleksowy remont wewnętrznej instalacji gazowej SGL Carbon Polska S.A., Racibórz (woj. śląskie) wykonanie palników z detekcją płomienia dla wiązek gazowych Pieców Kręgowych SM Podgórze, Kraków modernizacja oraz regulacja hydrauliczna wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom (woj. mazowieckie) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Arkada Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, (woj. lubuskie) wymiana leżaka centralnego ogrzewania Atena & HJW Sp. z o.o., Wrocław wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym położonym we Wrocławiu przy ul. Paulińskiej 16 Atena & HJW Sp. z o.o., Wrocław wymiana instalacji wodnej w pionie WC na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Miasto Podkowa Leśna, (woj. mazowieckie) wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna Grodkowskie WiK Sp. z o.o., Grodków (woj. opolskie) remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodkowie – 2017 PEC Sp. z o.o., Ciechanów (woj. mazowieckie) termomodernizacja wytypowanych odcinków magistrali sieci ciepłowniczej od Centralnej Ciepłowni do komory K-4 Gmina Pomiechówek, (woj. mazowieckie) kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Pomiechówek Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Szczecin badania coroczne nieniszczące spoin metodą ultradźwiękową na sieciach i przyłączach cieplnych CZ Tauron Wytwarzanie S.A, Jaworzno (woj. śląskie) dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych węgla Kotła CFB1300 AMW Sinevia Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie) wykonanie robót sanitarnych wod-kan, c.o., instalacji solarnej, wentylacji mechanicznej w budynku internatu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Kraków współpraca w zakresie sprzedaży elektrycznych urządzeń i systemów grzewczych dla klientów Powiatowy Zespół Szpitali, Oleśnica (woj. dolnośląskie) modernizacja dotychczasowego źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie instalacji wentylacji Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawa wymiana instalacji c.o. i wod-kan w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie Kancelaria Sejmu w Warszawie, Warszawa wykonanie redundantnego chłodzenia powietrza dla pomieszczeń Ośrodka Informatyki OSiR Dzielnicy Targówek, Warszawa przebudowa węzła cieplnego i systemu wentylacji w ramach zadania inwestycyjnego Gmina Łubowo, (woj. wielkopolskie) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Lednogórze oraz Rybitwach ZGK w Ośnie Lubuskim, (woj. lubuskie) remont wieży ciśnień stacji uzdatniania wody MWiK Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie) budowa sieci kanalizacyjnych MPEC Sp. z o.o., Kielce przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 50 czerwiec 2017

wykaz przetargów 51 Pod podanym w tabeli numerem telefonu powinni Państwo uzyskać wszelkie informacje, dotyczące pu - bli kowanych przez nas przetargów. Gdy zleceniodawca nie podał w ogłoszeniu numeru telefonu, publiku - je my jego adres. Kontakt Wadium (zł) Termin realizacji Termin składania ofert (84) 683 33 35 28 czerwca 2018 2 czerwca 2017 (32) 757 56 54 30 000 30 listopada 2018 5 czerwca 2017 (58) 326 35 00 5 czerwca 2017 (74) 842 37 41 1 000 5 czerwca 2017 (32) 208 35 47 42 dni 5 czerwca 2017 (32) 295 67 96 5 czerwca 2017 (12) 410 64 23 7 lipca 2017 5 czerwca 2017 sekretariat@tsmtarnow.pl 5 czerwca 2017 (22) 445 50 00 5 czerwca 2017 (14) 622 52 10 5 czerwca 2017 (77) 541 01 00 5 czerwca 2017 (13) 436 83 11 120 000 24 miesiące 6 czerwca 2017 (42) 231 55 61 130 000 19 listopada 2017 6 czerwca 2017 (91) 424 71 25 6 czerwca 2017 (32) 255 71 95 24 sierpnia 2017 6 czerwca 2017 (33) 845 01 09 350 000 39 miesięcy 7 czerwca 2017 (22) 445 53 22 70 000 28 miesięcy 7 czerwca 2017 (32) 432 73 00 10 400 30 października 2017 7 czerwca 2017 dariusz.domagala@sglcarbon.com 7 czerwca 2017 (12) 312 13 12 1 000 31 sierpnia 2017 7 czerwca 2017 (48) 383 15 08 5 000 31 października 2017 8 czerwca 2017 513 068 184 8 czerwca 2017 (71) 772 63 00 31 lipca 2017 8 czerwca 2017 (71) 772 63 00 31 lipca 2017 8 czerwca 2017 (22) 759 21 00 30 listopada 2017 8 czerwca 2017 (77) 415 55 85 5 000 15 września 2017 9 czerwca 2017 (23) 672 33 58 15 września 2017 9 czerwca 2017 (22) 765 27 24 9 czerwca 2017 (91) 450 99 99 12 miesięcy 9 czerwca 2017 (32) 715 55 59 9 czerwca 2017 (22) 101 21 00 18 000 15 listopada 2017 9 czerwca 2017 516 111 862 9 czerwca 2017 (71) 776 74 27 9 czerwca 2017 (71) 777 84 00 3 500 5 miesięcy 9 czerwca 2017 (22) 599 71 00 4 000 29 września 2017 9 czerwca 2017 (22) 694 22 34 10 000 30 listopada 2017 9 czerwca 2017 (22) 884 85 00 9 000 60 dni 9 czerwca 2017 (61) 427 59 30 5 000 30 marca 2018 9 czerwca 2017 (95) 757 13 45 5 000 3 miesiące 9 czerwca 2017 (77) 480 13 00 31 grudnia 2019 12 czerwca 2017 (41) 368 42 82 150 000 31 sierpnia 2018 12 czerwca 2017 51

© 2017 by Yumpu