Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 06

 • Text
 • Alm
 • Lechweg
 • Waldbreitbach
 • Wiedtal
 • Greifensteinschleife
 • Westerwaldsteig
 • Duo
 • Kribkeswandeling
 • Road
 • Rings
 • Silchester
 • Bohemen
 • Riemst
 • Roden
 • Veluwe
 • Bergherbos
 • Wandelkrant
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze zesde editie: Bergherbos, Onbekend Veluwe, Roden, Sint-Pietersberg Riemst, Nationale VWF Wandeldag Brecht, SAFF Day, Walk2Gether, Zuid-Bohemen, Silchester, Badbury Rings, Old Thornford Road, Kribkeswandeling Voeren, Limburgs Duo, Westerwaldsteig, Greifenstein-Schleife, Wiedtal, Waldbreitbach, Lechweg, Villander Alm rondweg

Kribkeswandeling

Kribkeswandeling Kerstfeest in De Voerstreek. De kerststallenkoorts is overgewaaid naar de Belgische Voerstreek. In de zes kerkdorpjes: ’s Gravenvoeren, Sint Martens-Voeren en Sint-Pietersvoeren, Moelingen, Teuven, en Remersdaal zullen tal van kerststallen in de buitenlucht te bezichtigen zijn. Het is een samenwerkingsverband tussen de Culinaire Hotel Restaurants van de Voerstreek in België, de stichting Zuid-Limburgse Heuvelland Hotels en enthousiaste kribkes bouwers verspreid over de gehele Voerstreek. Een grensoverschrijdend project in de geest van het Euregio Maas-Rijn begrip dat steeds meer gestalte begint te krijgen. Het geheel wordt ondersteund door Toerisme Voerstreek en VVV Zuid Limburg deze samenwerking in de Adventtijd verbinden de kerststallen niet alleen de Heuvellanddorpen met elkaar, vanaf 2012 gebeurt hetzelfde in De Voerstreek, hand in hand met de Nederlandse buren. De kribkestocht is het familie wandeluitstapje van het jaar. Lekker gezellig in de glooiende natuur wandelen om af en toe een pauze in te lassen, want bij een interessante kribkeswandeltocht hoort natuurlijk een heerlijk kopje koffie of een wintersoep die de wandelaar weer energie geeft voor de rest van de nog af te leggen route van kribke naar kribke. U begrijpt het al, de circa 30 kribkes van nét over de grens in de landelijke Voerstreek zijn een waardige aanvulling op het kerststalgebeuren in het Nederlandse Heuvelland. Er zijn een achttal routes uitgestippeld en voor mensen die niet goed ter been zijn of voor de niet-wandelaars onder u is een autotocht voor handen. De wandelingen zijn zo uitgezet dat overal gestart kan worden. Kerstverhaal St. Martens-Voeren. Een centrale rol in het Kribkesverhaal in De Voerstreek is weggelegd voor de prachtige kerststal in de kerk van St. Martens-Voeren. Met de komst van Pastoor Colemont in 1990 werd er nagedacht over een nieuwe kerststal in de kerk en evolueerde door de jaren heen naar het huidige oogstrelende tafereel. Eerst kwam er een molen met bijbehorend rad bij, zo kon het vriendelijke riviertje de Veurs door het aangelegde landschap kabbelen, daarna verscheen de imposante spoorwegbrug met rijdend treintje op het toneel en nu piept de kerktoren tussen de berken en de dennenbomen. Het geheel is omkaderd door een blauwe hemel waarin een engel verschijnt met de tekst: “Vrede op aarde!” Alle dieren in dit sprookjesachtig mooie kersttafereel zijn vakkundig opgezette dieren die ofwel doodgeboren of verongelukt zijn. De beelden zijn ledenpoppen met beweeglijke ledematen. Maanden van te voren wordt al begonnen met de voorbereidingen. De volledige afwerking is normaal voorzien op vrijdag voor de laatste zondag voor kerstmis. Deze unieke natuurlijke kerststal blijft staan tot 2 februari (Maria Lichtmis). De kerk is elke dag toegankelijk van 9 tot 16.00 uur. Omdat bij deze Kribkeswandelingen de kribbe centraal staat, geven we je graag wat meer uitleg over het ontstaan en de voorkomingsvormen van de kerstkribbe. De Oorsprong van de Kerstgroep De kerststal zoals wij die kennen heeft zijn oorsprong bij Franciscus van Assisi (°1181, +1226). Deze monnik, die wij kennen van zijn liefde voor dieren was helemaal vol van de verhalen rondom de geboorte van Christus. Hij trok zich het lot en de omstandigheden waarin Jezus is geboren erg aan en vertelde hier keer op keer over tegen eenieder die het maar wilde horen. Omdat Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog hadden voor de menselijke kant in het verhaal van de geboorte van Jezus besloot hij het visueel te maken. Hij hoopte dat de mensen zo een voorbeeld aan Jezus zouden nemen en ook sober en nederig door het leven zouden gaan. Ook zullen de meeste ‘kribkes’ ´s avonds feeëriek verlicht zijn. De wandelroutes zelf zijn niet overal verlicht zodat een veiligheidsvestje en zaklantaarn best aangewezen zijn. Niet alle wandelroutes zijn kinderwagen of rolstoelgebruiker vriendelijk. Op diverse locaties kan men genieten van een drankje of een lekkernij. Alle routes kan men gratis downloaden: www.kribkeswandeling.nl / www.kribkeswandeling.be Franciscus liet in 1223 een stal bouwen middenin de bossen van Greccio. Hij zorgde ervoor dat er een os en een ezel kwamen en vroeg een boer uit het dorp om Jozef uit te beelden, een boerin zou voor Maria staan en hij legde een klein kind in een voerbak. Hij maakte iets wat we nu een levende kerststal noemen. Kerstnacht droeg hij daar de H. Mis op, het hele dorp kwam kijken en iedereen was diep onder de indruk. Het gevolg was dat de mensen meer en meer met kerst het geboorteverhaal op deze manier ook in huiselijke kring uitgebeeld

Kribkeswandeling wilden hebben. Ze sneden hun beeldjes van hout of ze boetseerden ze van klei en zo heeft de huidige kerststal vorm gekregen. TRADITIE, SYMBOLIEK EN KLEUREN De beelden hebben allemaal hun eigen traditionele kleuren maar vele variaties in tinten komen voor. KINDJE JEZUS heeft altijd een wit kleed aan. Het ligt of vast in een kribje of het kindje is een los beeldje dat neergelegd kan worden in een houten voerbakje, gevuld met wat hooi. Vele gezinnen kenden de traditie dat het kindje pas kerstavond in het kribje werd gelegd. Het kindje heeft niet de uitstraling een pasgeboren baby te zijn. Het kijkt al heel wijs en oud de wereld in met uitgestoken armen. DRIE HERDERS staan bij de beeldengroepen. De Herders symboliseren de gelovige mensheid. Ze variëren net als de koningen in leeftijd. Een oudere herder knielt meestal. Daarnaast is er vaak een jonge herder en een herder van middelbare leeftijd. Die verschillende leeftijden symboliseren ook het feit dat ze van jong tot oud kwamen om Het Kind te begroeten. Vaak heeft één van de herders een schaap op zijn schouders, één heeft en muziekinstrument en soms brengt een herder brood DRIE KONINGEN De koningen of wijzen symboliseren het heidendom. Met de verschillende namen en huidskleuren van de 3 koningen of wijzen wordt bedoeld dat ze uit alle windstreken van de wereld kwamen. De verschillende leeftijden van de wijzen wil zeggen dat alle mensen, jong en oud het kind kwamen begroeten. JOZEF heeft een bruine mantel aan en een onderkleed dat varieert van lila tot oranje of wit. Soms heeft hij een staf in zijn hand waarop ook een enkele keer een lelie te zien is. Dit symbool verwijst naar het verhaal hoe Jozef zijn Maria heeft ontmoet. Ook heeft hij wel eens een lantaarn in zijn hand. Bij grote beelden van Jozef is de lelie vaker te zien. MARIA wordt in de westerse kunst afgebeeld met een blauwe mantel en een witte hoofddoek. Wit is de kleur van het licht. Het wijst ook naar onschuld en maagdelijkheid. Blauw is de kleur van de hemel, vandaar een ‘hemels’ blauwe kleur. Blauw is net als wit de kleur die verwijst naar reinheid en zondeloosheid. Maria’s onderkleed varieert in tinten van wit naar rood, oud roze en geel. Bij de grotere beelden (Maria met het kind Jezus) is het zo dat wanneer Maria voorgesteld wordt in een blauwe mantel, dit verbeeld dat ze nog op aarde was. Maria wordt afgebeeld in een wit kleed wanneer het de voorstelling is van een verschijning. (Lourdesbeeld) De orthodoxe kerken houden vast aan de oudere traditie van purperrood wat verwijst naar Koninklijke waardigheid. DE ENGEL heeft zijn plaats boven de stal. Hij heeft een wit lint in zijn handen waarop staat ’Gloria in Excelsis Deo’ wat betekent: ‘Ere zij God in de Hoge’. De engel heeft vrijwel altijd een lichtblauw kleed aan met variaties van wit en geel tot lichtgroen. In de praktijk is het zo dat in de groep de engel het kwetsbaarst is. Misschien komt het door het feit dat dit beeld aan een spijkertje in de nok van de stal moet worden gehangen maar veelal is de neus of zijn de vleugels van de engeltjes beschadigd.