Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 07

 • Text
 • Wandeldorpen
 • Path
 • Moezel
 • Saar
 • Brecht
 • Maas
 • Westkapelle
 • Polders
 • Hoppeland
 • Granada
 • Wandelkrant
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze 7de editie: Heerlijk wandelen in de hoogvlakte van Granada en verblijven in een grotwoning, Wandelnetwerk Hoppeland, Wandelen in de Polders, Weekendje Westkapelle, Struinend langs de Maas, Nationale VWF Wandeldag Brecht, SAFF Day 2014, Waar Saar en Moezel samenvloeien, Kennedy-Mars Sittard, Walk2Gether, South West Coast Path, Alpy vzw, Ontdek de 46 Oostenrijkse wandeldorpen.

ALPY vzw: Alpen en

ALPY vzw: Alpen en Pyreneeën, Ontdekken en Ondersteunen In het najaar van 2010 kwam een groep natuur- en cultuurliefhebbers samen voor de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk die een bijdrage zou leveren aan een duurzame ontwikkeling van traditionele gemeenschappen in de Alpen en Pyreneeën. mensen denken, niet enkel om het milieu, maar ook om het sociale, het culturele en de economie. Als je cultuur opvat als het geheel van geloof, gewoonten en gebruiken van een samenleving, dan is cultuur het fundament onder elke ontwikkeling: sociaal, politiek en economisch. In maart 2011 werden de statuten neergelegd en was de vereniging Alpen en Pyreneeën, Ontdekken en Ondersteunen (ALPY vzw) een feit. De oprichters en de steunende leden van ALPY vzw zijn afkomstig uit het Gentse. Intussen zijn er 19 vrijwilligers die zich inzetten voor de VZW. Waarom schenken niet-bergbewoners zoveel aandacht aan de bergen? Is het wel verantwoord om er tijd en middelen in te investeren vanuit ons land? Natuurlijk, de bergen zijn immers een bron van natuurlijke en culturele diversiteit die middelen en diensten leveren die essentieel zijn voor de mensheid, dus ook voor ons! Denken we bijvoorbeeld aan de talrijke mensen uit ons land die jaarlijks een vakantie in de bergen doorbrengen. Willen we die schoonheid, rust en puurheid ook aan onze kinderen gunnen, dan is het noodzakelijk de traditionele gemeenschappen daar te ondersteunen. Studies hebben immers aangetoond dat bijvoorbeeld het feit dat schaapherders en boeren uit de bergen wegtrekken een groot risico op natuurrampen met zich meebrengt. Bovendien dreigen ook de artisanale producten en het kwalitatief voedsel samen met die boeren te verdwijnen. De unieke diversiteit van de bergen wordt niet alleen bedreigd door de klimaatverandering en mondialisatie, maar ook door het gebrek aan investeringen. Berggebieden kunnen nochtans een innoverende functie innemen in het bijzonder op het vlak van duurzame landbouw, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en duurzaam toerisme. ALPY is zich hiervan bewust en wil daarom een eigen bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling in de Alpen en de Pyreneeën. ALPY kiest echter om zich in te zetten voor het sociaal-culturele aspect van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat, in tegenstelling tot wat veel Ontwikkeling die niet geworteld is in de cultuur, kan nooit tot een duurzame ontwikkeling leiden. Cultuur is ook niet slechts een middel tot materiële vooruitgang, cultuur is een doel op zichzelf. Het is een onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid en daarom essentieel voor de ontplooiing van alle mensen. Culturele tradities, erfgoed en culturele projecten trekken toeristen, creëren werkgelegenheid en brengen geld in het laatje. Bovendien zijn kunst en cultuur een doeltreffend middel om conflicten op te lossen. Kunst biedt ook een kritische blik op de maatschappij, maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar, doorbreekt stereotypen en taboes. Door middel van cultuur kunnen we de verhalen van mensen vastleggen voor nieuwe generaties, in de hoop dat we conflicten in de toekomst kunnen voorkomen. Kortom, cultuur en duurzame ontwikkeling gaan voor ALPY vzw hand in hand. Vanuit dit bewustzijn en deze visie zet ALPY vzw zich in voor duurzame ontwikkeling van traditionele gemeenschappen in de Alpen en Pyreneeën. In eerste instantie doet ze dit door de niet-bergbewoners bewust te maken van de diversiteit en het belang van de bergen voor ons allen. ALPY gelooft in de kracht van zintuigelijke prikkels. Smaken, klanken en beelden zeggen vaak veel meer dan een tekst. Iedereen krijgt vandaag immers al gigantische hoeveelheden informatie te verwerken en het is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk om de debatten m.b.t. duurzame ontwikkeling te volgen. ALPY geeft daarom geen droge informatie, maar laat mensen ook genieten van het potentieel en de diversiteit van de bergen. Via tentoonstellingen, filmavonden en smaakateliers brengen ze gevoelige thema’s en problematieken naar boven. Voor de tentoonstellingen werken ze samen met organisaties en kunstenaars uit de gebergten. De films die ze kiezen zijn films die op plaatselijke filmfestivals over de bergen nominaties verkregen, maar die nooit het grote scherm zullen halen. Nochtans tonen de films het verhaal achter een gebied, het

adv_205x133_2_pro 10/12/2013 10:45 Pagina 1 Gratis folder : bel 03 311 52 48 Midden in het hart van het Duits-Luxemburgs Natuurpark Südeifel vindt u Hotel Haus Wallstein. Het is een typisch familiehotel, gebouwd aan de rand van het dorpje Wallendorf op een zuidelijk georiënteerde bergflank. U geniet er van een prachtig panorama over het dal waar de grensrivieren Sauer en Our samenvloeien. Het fascinerende landschap, de buitengewone rotsformaties en de unieke fauna en flora maken elk bezoek weer uniek. In Hotel Haus Wallstein krijgt u tips op maat voor de mooiste wandelingen en fietsroutes. Vraag vandaag nog de gratis folder, en geniet binnenkort van een deugddoende vakantie in het Natuurpark Südeifel. Een aanrader! Hotel Haus Wallstein - Simone & Willi Hösdorff - Bergstrasse 23 - D-54675 Wallendorf - T. 0049 6566 432 - F. 0049 6566 933 606 - www.haus-wallstein.eu verhaal van jonge en oude bewoners, tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen. Op de smaakateliers kan je smaken ontdekken van traditionele en ambachtelijke producten die je hier of op reis misschien niet direct zelf zou vinden. De producten haalt ALPY immers bij kleine familiebedrijven en tussenpersonen worden zoveel mogelijk vermeden. Aan elke activiteit wordt ook een publicatie gekoppeld die de nodige informatie biedt m.b.t. de streek, de producent en het beleid. Die publicaties staan gratis ter beschikking van alle leden. Bovendien biedt ALPY ook advies aan haar leden voor het starten van projecten, het zoeken naar een stageplaats of vacature in de bergen of hulp bij het voorbereiden van een reis waarbij contact met de plaatselijke bevolking en cultuur centraal staat. Leden kunnen ook op afspraak de bibliotheek van ALPY vzw in Sint-Denijs-Westrem bezoeken. Naast deze diensten voor niet-bergbewoners investeert ALPY ook in de ontwikkeling van de bergen door ondersteuning van bergbewoners en organisaties ter plaatse. De doelgroepen ter plaatse zijn niet alleen landbouwers, maar ook ambachtslieden, kunstenaars, beleidsmakers, coöperatieven, toeristische diensten, studiebureaus kortom alle bewoners die de bergen tot een leefbaar gebied maken. ALPY is dus geen natuurorganisatie of sportvereniging, noch een kunstenvereniging, maar situeert zich ergens tussen deze domeinen. ALPY beoogt een gezond evenwicht tussen sociale, culturele, ecologische en economische domeinen. De bergen moeten leefbaar blijven. ALPY pleit niet voor achtergestelde gebieden of totale wildernis, ze zijn ook geen hippiegroepering of een nieuwe “terug naar de natuur”- beweging. Voor ALPY geen behoud en bescherming ten koste van al het andere, maar weldoordacht en overwogen keuzes waarbij behoud en bescherming ook gelijk zijn aan ontwikkeling. ALPY vzw heeft geen subsidies en geen bezoldigde personeelsleden. De activiteiten die de vzw aanbiedt zijn mogelijk dankzij vrijwilligers en dankzij mensen met een hart voor de natuur en cultuur van de bergen. Financiering van de activiteiten is afkomstig van lidgelden (30€ voor één jaar) en entreegeld. Leden en bezoekers zijn noodzakelijk voor de werking van de vereniging en voor het uitbouwen van projecten voor duurzame ontwikkeling in de Alpen en Pyreneeën. Op die manier kunnen wij vanuit België ertoe bijdragen dat wij allen en ook de toekomstige generatie kunnen genieten van de unieke waarden die deze bergen bezitten. Meer informatie: http://alpyvzw.wordpress.com http://www.facebook.com/ALPYvzw