Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 11

 • Text
 • Heuvellandvierdaagse
 • Day
 • Vulkanen
 • Eifel
 • Baybacjklamm
 • Parijs
 • Otterdal
 • Roovere
 • Vinderhoute
 • Dijleland
 • Ijzervallei
 • Wandelkrant
De Wandelkrant is een gratis en onafhankelijk Wandel- & Outdoor magazine voor de actieve wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur en cultuur. In deze 11ste editie: De IJzervallei, Omloop van het Dijleland, Fietsen en wandelen tegen kanker, Kastelentocht Vinderhoute, Fort De Roovere, Otterdal, Het Parijs van de insiders, Traumschleife Baybachklamm, Nationale Fiets & Wandeldag Itegem, Walk2Gether, Natuurpark Zuid-Eifel, Wandelen op Duitse vulkanen, SAFF Day, Heuvelland4Daagse.

De Fort De Roovere

De Fort De Roovere wandeling Wandelen op de Brabantse Wal Vandaag wandelen we de Fort De Roovere wandeling. De wandeling is genoemd naar een recent gerestaureerd fort in de omgeving van Bergen op Zoom en onderdeel van de West Brabantse Waterlinie (foto ). Extra info tref je aan op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_De_Roovere We wandelen o.a. langs de Grote Melanen, een grote plas in het gebied bij Fort De Roovere, Vrederust, een open psychiatrische inrichting gelegen in een mooie parkomgeving en Recreatiegebied De Heide, een bosgebied met daarin nog enkele zandverstuivingen. In dit gebied staat restaurant De Berk, waar we kunnen uitrusten van de vermoeienissen. De start is bij de parkeerplaats Van Fort De Roovere aan de Ligneweg in Halsteren. Deze parkeerplaats is als volgt te bereiken: Neem op de A-4 Afslag 27 Bergen op Zoom-Noord, ga bij de eerste grote kruising met stoplichten rechtdoor, de volgende kruising met stoplichten gaat u rechtsaf en daarna de 2e weg rechts, dit is de Ligneweg. Deze doorrijden tot bijna aan het einde, hier ziet u rechts het Fort en links de parkeerplaats. Voor we starten met de wandeling kunt u eerst de informatieborden bekijken bij de ingang van het fort. Wij wandelen later over het fort en dan is er nog genoeg ruimte om het fort te bekijken. Alles over de West Brabantse Waterlinie kunt u lezen op de website: http://www.westbrabantsewaterlinie.nl/ Hieronder volgt een korte beschrijving van de geschiedenis. De uit 1628 daterende West Brabantse Waterlinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen is één van de oudste waterlinies van Nederland. Anders dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie (19e eeuw) is er - in de ongeveer 200 jaar dat de waterlinie in gebruik was - ook daadwerkelijk gevochten door legers van diverse herkomst. Het gebied van de linie stond zesmaal, in totaal gedurende ca. 50 jaar, onder water en wel in verband met: • 1628-1649 aanvallen door de Spaanse legers i.v.m. de Opstand van de noordelijke Nederlanden • 1671-1678 dreigende inval van de Fransen • 1702-1713 oorlog van Engeland en de Republiek der Nederlanden tegen Frankrijk en Spanje (Spaanse Successie Oorlog) • 1743-1748 Oostenrijkse Successie Oorlog, waarin de Fransen wederom uitbreiding naar het noorden zochten • 1793-1795 Europese ambities van de Franse revolutionairen • 1830-1832 onafhankelijkheidsstrijd van België. We komen langs 2 forten van de West Brabantse Waterlinie namelijk: Fort Pinssen en Fort De Roovere. Een derde fort (Fort Moermont) wat in Bergen op Zoom stond is al in het begin van de 20e eeuw geslecht. Dit fort moest plaats maken voor de coöperatieve groente- en fruitveiling. Ook deze is ondertussen al weer verdwenen en op dit moment is op deze plaats een verpleeghuis gebouwd met als naam Moermont. Bij het verpleeghuis is een stuk van de oude fortgracht weer uitgegraven. We beginnen de wandeling bij wandelknooppunt 01 waar we richting knooppunt 94 gaan. We steken hiervoor de Ligneweg over. LET OP!!! De wandeling gaat niet altijd van knooppunt naar knooppunt, tussendoor volgen we soms een andere route. Dit wordt in de tekst vermeld. Zie ook de GPS route weblink achteraan in dit artikel, gratis te downloaden via onze site. Als de knooppuntroute linksaf gaat, gaan wij rechtdoor en volgen het bospad tot het einde van het bos bij het groenwitte hekwerk. Hier gaan we links een smal onverhard pad in langs een paardenweide en een woonhuis. Bij een kruising gaan we rechtdoor en lopen weer op de knooppuntenroute, aan de linkerkant ziet u door de bomen een kleine plas (foto ). Een waterlinie heeft tot doel vijanden door middel van inundatie, d.w.z.. het onderwater zetten van land, tegen te houden. Het waterpeil in een waterlinie werd door middel van sluisjes, dammen en dijken beheerst op een niveau van ca. 40 à 60 cm. Te diep om er met een leger en geschut doorheen te trekken en te ondiep om er overheen te varen.

We komen bij knooppunt 94 en gaan richting knooppunt 93. Waar de knooppuntroute linksaf gaat, gaan wij rechts richting de Grote Melanen. Net voorbij de plas gaan we linksaf en lopen langs de plas. Tot in de 17e eeuw was dit een laaggelegen moerasgebied. Later werd dit gebied uitgeveend, waardoor een plas ontstond. Het moerasgebied maakte deel uit van de West Brabantse Waterlinie. De plas werd voor het eerst aangegeven op een kaart uit 1721. De plas wordt gevoed door kwel- en oppervlaktewater uit slootjes uit de directe omgeving. Een hengelsportvereniging is de pachter van dit gebied, deze vereniging heeft de plas met netten leeggevist, omdat dit jaar de plas door het Waterschap uitgebaggerd wordt. Daarna wordt de vis weer teruggezet. Het waterschap is eind maart begonnen met de werkzaamheden, deze gaan door tot ± juni. Als we de plas zowat driekwart rondgelopen zijn hebben we een pad rechtsaf, dit volgen we tot aan de Ligneweg. We zien aan de linkerkant de liniewal met daarvoor het fietspad. De liniewal verbindt Fort Pinssen met Fort De Roovere en werd in 1727 ter verbetering van De West Brabantse Waterlinie aangelegd. In de loop der eeuwen was de wal geheel verdwenen, maar bij het herstel van de West Brabantse Waterlinie werd de liniewal in ere hersteld. Verderop in de wandeling lopen we een stuk over de liniewal. We steken over en gaan rechtsaf, links van de weg lopen. Waar het weiland aan de linkerkant eindigt kunnen wij links een voorwal van het Fort Pinssen op. Het fort dankt zijn naam aan kolonel Willem Pinssen van der Aa. Deze had het bevel over het legerkamp en de eenheden die ervoor moesten zorgen dat de ca. 3.500 man die in 1628 aan de linie werkten, niet onverhoeds aangevallen werden. Het werk werd namelijk in de frontlinie uitgevoerd. Fort Pinssen en het omliggende gebied heeft thans verschillende eigenaren. Aan de westzijde van het fort (op de plaats van de al in de 18e eeuw geslechte westwal cq -gracht) gaf de gemeente Halsteren in 1990 een particuliere eigenaar toestemming om er een woning te bouwen. Dit overigens zonder dat de gemeente en de eigenaar zich realiseerden op een rijksmonument (vanaf 1975) te bouwen. Het gebied van de buitenwerken is in bezit en beheer van Het Brabants Landschap. Hierdoor is het (nog) niet mogelijk de oorspronkelijke profilering van de wallen van het fort te herstellen en het water terug te brengen in de binnengracht. Wel stroomt er weer water door de buitengracht en de aarden wallen van de voorwerken zijn zoveel mogelijk hersteld (zie foto links onder). Over deze aarden wallen lopen wij langs de buitengracht, we moeten wel even een onverhard pad overstekenen en na de oversteek een steil trapje op. Vanaf het talud hebben we een mooi overzicht over de omgeving. Aan het einde van het pad komen we door het hekje uit op de Reigerlaan, deze is onderdeel van Vrederust. We zitten nu weer op de wandelknooppuntenroute en gaan links naar knooppunt 95 (50 meter terug rechts staat knooppunt 92). Aan de rechterkant zien we al de eerste nieuwbouw van de inrichting Vrederust, genaamd Moermont. De toegang tot dit gebied is vrij, door dit gebied lopen verschillende wandelroutes. Het Psychiatrische Ziekenhuis Vrederust werd gesticht in 1906, door de Zeeuwse Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland. Deze vereniging kon in Zeeland geen geschikt landgoed vinden voor hun inrichting en kocht zodoende 2 landgoederen in Bergen op Zoom. De Bergenaren kennen Vrederust als een dorp op zich, de inrichting was bijna geheel zelfvoorzienend. Ook had de inrichting een eigen wandelvereniging en een harmonie. Een beknopte geschiedenis vindt u op het internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrederust_(Halsteren) Het gebied straalt rust uit door de parkachtige omgeving. We komen langs het paviljoen De Schorre (foto ), dit is het enige paviljoen nog wat is overgebleven van de 14 paviljoens die hier gestaan hebben. Verderop zien we nog het hoofdgebouw uit 1931 en het pittoreske protestantse kerkje (foto ).