Views
1 year ago

Wandelkrant Nr. 24

 • Text
 • Fietsen
 • Wandelen
 • Wandelkrant
 • Geluveld
 • Canaria
 • Jakobsweg
 • Piemonte
 • Voralberg
 • Boppard
 • Zoom
 • Passendale
 • Classic
 • Bassenge
 • Maastrek
 • Ourthevallei
 • Trappen
 • Fietsdag
Uitgave Herfst 2019 - Editie 24. Nationale Wandel- en Fietsdag te Genk van Gezinssport Vlaanderen - Happen en Trappen - Juridisch advies: fietsen en wandelen: mag je zomaar iemands eigendom betreden? - Met de fiets en de trein in de Ourthevallei - MaasTrek - Jekervallei te Bassenge - Feniks Classic & 60 km van Merchtem - Rondom kaasdorp Passendale - Glühweintocht Geluveld - 75 jaar Bevrijding Bergen op Zoom - Boswachterij Dorst - Wandelen over Duitse en Luxemburgse rotsen - Boppard: wouden, wijnbergen & wandelen - De genieterspaden van het Zwarte Woud - Het adembenemende en onontdekte Voralberg - Wandelen in Piemonte- Jakobsweg te Gran Canaria - Uitneembare Wandelkalender - Ons reisaanbod voor verenigingen - 160 afhaalpunten van de Wandelkrant - Lezersaanbieding 2020 - en nog véél meer!!!

Wandelen en fietsen: mag

Wandelen en fietsen: mag je zomaar iemands eigendom betreden? Solange Tastenoye Tijdens een wandeltocht of een fietstocht merk je dat je op een gegeven ogenblik blijkbaar wat bent afgedwaald en op een terrein gekomen bent waarvan je denkt dat het om een privé eigendom gaat. Je vraagt je af of je problemen kan krijgen met het betreden van deze eigendom? Of wordt dit terrein toch aanzien als een “openbare weg” omdat hij niet afgesloten is? Het betreden van privé eigendom Het betreden van een privé eigendom zonder de toestemming van de eigenaar is uiteraard verboden. Doe je dit toch, dan bega je een strafrechtelijke inbreuk en kan de eigenaar van deze eigendom klacht neerleggen bij de politie. Het feit dat een eigendom privé is, kan blijken uit een bordje waarop “privé” vermeld staat, of door de aanwezigheid van een afsluiting, een hek, poort of enige andere versperring. Ook ons Veldwetboek bepaalt dat zij die zonder wettige reden binnentreden in een besloten erf of in een aanhorigheid van een woning waar tak- of wortel vaste vruchten staan, beboet worden met een geldboete. Anderzijds is het ook zo dat er binnen heel wat gemeente- en stadsbesturen politiereglementeringen bestaan die regels opleggen in verband met het betreden van andermans eigendom. Zo wordt in vele politiereglementeringen bepaald dat het verboden is (zonder daartoe gerechtigd te zijn), om op andermans grond te komen, er over te gaan of er dieren laten over te lopen en dit dan ook zeker indien de grond klaar gemaakt, bezaaid is, of met gewassen bezet is. “De openbare weg” Naast deze regels uit ons Veldwetboek en de politiereglementeringen, stelt zich vaak de vraag of de “openbare weg” wel steeds toegankelijk is en of de verkeerswetgeving er van toepassing is. Onze verkeerswetgeving bepaalt dat de verkeersregels van toepassing zijn op de “openbare weg” en het gebruik ervan door voetgangers, voertuigen, trek,- last- of rijdieren en vee. Dit houdt in dat het verkeersreglement enkel geldt voor het verkeer op de “openbare weg” en dit voor alle bestuurders. Het spijtige aan onze verkeerswetgeving is dat ze geen definitie oplegt van wat nu precies moet verstaan worden onder “openbare weg”. Daarom moet er in de praktijk verwezen worden naar de interpretatie die de rechters geven aan dit begrip. Het is de feitenrechter die oordeelt of een weg een “openbare weg” is in de zin van onze verkeerswetgeving.

Uit de praktijk leren we dat plaatsen die geen openbaar karakter hebben, niet onder toepassing van de verkeerswetgeving vallen. Toch is het zo dat het niet naleven van de verkeersregels op een niet-openbare weg een fout is in hoofde van de bestuurder (de fietser bijvoorbeeld). De aansprakelijkheid van de bestuurder zal dan getoetst worden aan het zogenaamde “voorzichtigheidscriterium”. Dit houdt in dat de bestuurder moet handelen alsof het verkeersreglement er van toepassing is! Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Wegcode ook van toepassing kan zijn op privé wegen. Dit principe is in de praktijk ook al reeds gehanteerd geweest door rechters. Zij zullen dus de juiste feiten en omstandigheden nagaan om uiteindelijk een oordeel te vellen. Uit de praktijk! Rechters oordeelden al dat een wandelaar die een privé-eigendom betreedt via een toegangsweg die alle kenmerken heeft van een openbare weg, geen fout maakt! Besluit Naast al deze regels uit het Veldwetboek, de Verkeerscode, de politiereglementeringen en dergelijke, worden ook nog specifieke regels opgenomen in bijvoorbeeld het Boswetboek en het Vlaams Bosdecreet. Voor telefonisch juridisch advies: bel 0902/12014 (€1,00/min) Juridisch adviesbureau Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be Persoonlijk advies enkel mits afspraak via tel 013/46.16.24 Voor advies bij u thuis, bel 013/46.16.24 32 e Drentse Wandel 4-daagse Hemelvaartweekend 20 t/m 24 mei 2020 21 t/m 24 mei 32 e Drentse Wandelvierdaagse 20 op 21 mei 20 e Kennedymars 20 t/m 24 mei 9 e Kennedymars-Plus Afstanden: 10, 15, 20, 30 en 40 km! info@dw4d.nl T. +31 591 512345 www.dw4d.nl