Lapunk összes kiadványát az oldal alján találja meg!

Views
4 weeks ago

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2020. január, 5. évfolyam, 2. szám

 • Text
 • Klub
 • Kevesebb
 • Tavaszi
 • Ezer
 • Parlamenti
 • Dunaszerdahelyi
 • Bartalos
 • Magyar
 • Szemle
 • Helyi

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2020. január, 5. évfolyam, 2.

w w w . o b e c n a r a d . s k • w w w . f a c e b o o k . c o m / c s i l i z n y a r a dNEm állt mEg az élEtFöldmintákat vettek a községben a csatornahálózat előkészítéséhezArchív felvételIgaz, hogy a Koronavírus-járványfenekestül felborította az utóbbi hónapokmindennapjait, ám az életnem állt meg. A község önkormányzatatovábbra is azon dolgozik, hogyfejlessze a települést és ilyen módonszebbé tegye a környezetet, élhetőbbéa falut. Ebben számos pályázatilehetőség is a segítségünkre van.A pályázati felhívásokra reagálva többnyertes beadvánnyal is büszkélkedhetünk.Az egyik ilyen az idei a belügyminisztériumhozbeadott kérvényünka tűzoltószertár fejlesztésére.Az összesen 11 264 euró támogatásból– melyhez az önkormányzat 5 zázalékosönrésszel, 563 euróval járulhozzá – igyekszünk komfortosabbátenni önkénteseink központját. Szinténa belügyminisztérium hagyta jóváa beadványunkat a községi kamerarendszerbővítésére. Jelenleg a wifihálózatkiépítésére várunk, ugyaniserre a rendszerre kötjük majd rá a kamerarendszert.Az előzetes elképzelésekszerint kamerákat helyezünkmajd el a község bevezető útjain, illetvea fontosabb csomópontoknál (pl.temető, ekoudvar, közterek, közintézmények).Erre a pályázatra 6 ezereurót hagytak jóvá, amihez az önkormányzatnak20 százalékos önrésszelkell beszállnia, ami 1200 eurót jelent.Nagyobb volumenű projektünk ahatárokon átnyúló együttműködésiszerződésnek hála egy többfunkciósjátszótér építése, melyben partnerünkTápióbicske (HU) települése. A kéttelepülés pályázott és az elnyert öszszegbőlközségünkben a gyerekparkújul majd meg. Kiépítjük a járdát, aközvilágítást és új játékokat szerelünkfel a gyerekek, illetve fitneszgépeket anagyobbak örömére. A munkálatokat2021 júliusáig kell elvégezni. Ennél apályázatnál az önkormányzat által kifizetendőönrész 15 százalék, azaz5216 euró, a megvalósításra kapottanyagi forrás pedig 29 560 euró.A Szlovák Köztársaság Munka-,Szociális és Családügyi Minisztériumaáltal tavaly jóváhagyott összegből2020. január 21-én egy kilencszemélyes Citroen Jumpy típusú személyautótvásároltunk, mely mindenszempontból a községet szolgáljamajd.A nyugdíjasszervezet számára felújítottunkegy helyiséget az óvodaépületében, mely új parkettát kapott.A költségekbe Orosz László és KlárisMihály is beszálltak, az önkormányzatpedig munkaerőt biztosított a tatarozására.Folytatás a 2. oldalonE-mail: csiliznyaradisz emle@gmail.com

Csiliznyáradi Szemle

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2016/1
Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2016/2