Lapunk összes kiadványát az oldal alján találja meg!

Views
6 months ago

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2021. jún, 6. évfolyam, 1. szám

 • Text
 • Ferenc
 • Mondja
 • Tudjuk
 • Anyagi
 • Csicsay
 • Magyar
 • Gergely
 • Dunaszerdahelyi
 • Helyi
 • Szemle

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2021. jún, 6. évfolyam, 1.

w w w . o b e c n a r a d . s k • w w w . f a c e b o o k . c o m / c s i l i z n y a r a dMegújult és bővült a játszóparkEgy határon átívelő pályázati lehetőségnekköszönhetően kiépült ésegyéb eszközökkel, felszereléssel bővülta Patasi úton található játszópark.A Szlovákia és Magyarországközötti projektben Csiliznyárad mellettTápióbicske települése vett részt.A pályázat célja Nyárad és Tápióbicskeaktív pihenés és turisztikai feltételeinekjavítása volt, ennek amegvalósítására kapott a két településtámogatást. „A csiliznyáradi munkálatokmár a végéhez érkeztek, azutolsó simításokat végeztük februárbanés márciusban. Az elkészült játszóparkátadására még várni kell, míga járványügyi előírások ezt nem teszikteljesen lehetővé. A Tápióbicskeimunkálatokat ebben az évben kezdtékel, reményeink szerint határidőresikerült befejezniük” – mondta LukácsJózsef csiliznyáradi polgármester.A Csiliznyárdi Önkormányzat5216 eurós önrésszel járult hozzá amunkálatokhoz (Tápióbicske 2231euróval), aminek összköltsége 34 776euró volt. Így községünk közel 30ezer eurónyi támogatást kapott a játszóparkkiépítésére.A parkban elsőként a járdák lettekkiépítve, illetve a közvilágítás, majd azöld övezetekbe (az EU-s normánakmegfelelő) játékeszközök kerültek,valamint kültéri tornaeszközök lettekelhelyezve. Ezen kívül egy hűsölő iskiépítésre került, ahova a nyári melegelől el lehet bújni. „Azt gondolom,hogy ez a park a helyiek számára isnagy lehetőségeket rejt, hiszen a napbármely szakában kihasználhatják,főleg a fiatal családosok vehetik majdigénybe, ám ezen kívül a falunkba látogatókis megpihenhetnek itt, jöjjenekakár autóval, akár kerékpárral” –hangsúlyozta a polgármester.Ebben az évben ez a projekt volt afalufejlesztés legnagyobb mozzanata,hiszen a járvány ideje alatt korlátoltakvoltak az önkormányzatoklehetőségei.e-mail: csiliznyaradisz emle@gmail.com

Csiliznyáradi Szemle