Lapunk összes kiadványát az oldal alján találja meg!

Views
2 weeks ago

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2018. február, 3. évfolyam, 1.szám

 • Text
 • Helyi
 • Szemle
 • Falu
 • Nemcsak
 • Szini
 • Ladacsi
 • Ahonnan
 • Tavaszi
 • Ember
 • Alajos

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2018. február, 3. évfolyam,

w w w . o b e c n a r a d . s k • w w w . f a c e b o o k . c o m / c s i l i z n y a r a d . k o z s e g A kőszivű ember fiA és A 170 év Reméljük, egy csiliznyáradinak sem mondunk újat azzal, hogy Szini Sebő Alajos alakja szorosan összeforrt a község történelmével. Sőt, talán az sem lehet újdonság, hogy Jókai Mór a Kőszívű ember fiai című könyvében róla formálta Baradlay Richárd alakját. Szini Sebő Alajos Somogyi Győző alkotása, Somogyi Márk fotója Szini Sebő Alajosra méltán lehet büszke minden nyáradi, hiszen kiemelkedik Csallóköz és Csilizköz neves szülötteinek sorából. A 19. század elején, 1811-ben Csiliznyáradon született. Katonai pályafutását 1829-ben kezdte az 1. császári és királyi huszárezrednél, ahol a főhadnagyi rangot is kiérdemelte 1844-ben. Négy évvel később már Mészáros Lázár hadügyminiszter szárnysegédje lett. Az 1848-49-es szabadságharcban harcolt, melynek egyik neves időszakát, a Téli hadjáratot már őrnagyként a feldunai hadtestállománnyal harcolta végig, majd 1849 márciusától a Klapka féle I. hadtestben szolgált. Részt vett a Komárom körüli harcokban és több társával együtt Világosnál tette le a fegyvert. Nevét az 1849. április 4-i tápióbicskei csata tette ismerté, amikor a csatatéren párbajban legyőzte az osztrák seregben harcoló egykori barátját, Hermann Riedesel bárót, és ezzel megfordította a magyar szempontból vesztésre álló csata sorsát. Egy alkalommal Szemere Miklósnak így mesélt az esetről: „Riedesel bárót már régebbről ismertem. Óriás erejű ember volt, s híres kardvívó. Mikor Riedesel csapatja élén elővágtatott s kardjával felém intett, megvallom, végigborzongott a hátam. Meg voltam győződve, hogy agyonvág. De azért, nehogy huszárjaim szemében kisebbséget szenvedjek, elfogadtam a kihívást. Az első összecsapásnál mind a ketten sértetlenek maradtunk. De észrevettem, hogy lovam fürgébb és erősebb. A második összecsapásnál lovam szügyével rohantam reá. Több percig viaskodtunk, de ismét eredménytelenül. Harmadszor is összecsapva, mind a ketten egyszerre támadtunk. Ekkor kaptam, – ezzel feltűrte jobb kezén kabátja ujját, s a csukló alatti forradásra mutatott – ezt a rettenetes vágást. De még volt annyi erőm, hogy én is sújtsak. És Riedesel kettéhasított koponyával holtan bukott le nyergéből.” Aradon első fokon halálra ítélték, később az ítéletet 16 évi várfogságra módosították. 1853-ban amnesztiával szabadult. Hazatérése után Bősön telepedett le, gazdálkodni kezdett. 1882. október 12-én, 73 éves korában halt meg. Szülőfaluja, Csiliznyárad temetőjében temették el. A második világháború után egy ideig sírja, illetve azon található síremlék elhanyagolt volt. 1990 után először csak csendes megemlékezések voltak a sírnál, amit Csiliznyárad Önkormányzata 1994 őszén felújított, majd 1997-ben újrafaragtatott. Ugyanebben az évben (1997 nyarán) Tápióbicske és Csiliznyárad Önkormányzatának képviselői először tisztelegtek közösen Szini Sebő Alajos alezredes sírjánal, amivel elkezdődött a két település közötti, azóta is tartó, baráti együttműködés. Szini Sebő Alajos szablyája 1948. december 20-án került a Xántus János Múzeum gyűjteményébe. Az átadó családjának birtokába a győri Haeffner Ernő hagyatékaként került, kinek Szini Sebő ajándékozta azért a sok szolgálatért, melyet az a 48-as árvákért és özvegyekért tett. e-mail: csiliznyaradisz emle@gmail.com

Csiliznyáradi Szemle

Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2016/1
Csiliznyáradi Szemle - Csiliznyárad község információs lapja - 2016/2