Views
2 weeks ago

Digital Life - Τεύχος 118

Το πρώτο free press περιοδικό για την τεχνολογία στην καθημερινή ζωή.

48 SPERS ΒΟΗΘΑ

48 SPERS ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΟ «ΕΞΥΠΝΟ» ΣΠΙΤΙ! Οι ερευνητές της Kaspersky, εξετάζοντας τη συσκευή ελέγχου για ένα ενεργό «έξυπνο» οικιακό οικοσύστημα, εντόπισαν αρκετές σημαντικές ευθειες Σε αυτές περιλαμβάνονται στην υποδομή του cloud και πιθανή αομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα που θα επέτρεπε σε ένα τρίτο πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση ’ στη συσκευή ελέγχου και να χειριστεί την υποδομή του «έξυπνου» σπιτιού κατά τον τρόπο που επιθυμεί. κοινοποίησε τα ευρήματα στον προμηθευτή, τη Fibaro, η οποία τα διευθέτησε άμεσα και αναβθμισε τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που ερευνήθηκε για πρώτη φορά η ασφάλεια του ee i , και όσο το ΙοΤ τοπίο συνεχίζει να επεκτείνεται και να εξελίσσεται, μία τέτοια έρευνα παραμένει σημαντική: νέα προόντα και λύσεις, νέες διαστάσεις απειλών αναδύονται, διακινδυνεύοντας την ασφάλεια των χρηστών. Ένας εργαζόμενος στην προκάλεσε τους ερευνητές της να εξετάσουν το έυνο οικιακ του σύστημα Παραχώρησε στους ερευνητές πρόσβαση στη συσκευή ελέγχου του έυνου σιτιού του. Επιλέχθηκε η συσκευή ελέγχου επειδή συνδέει και επιβλέπει τις συνολικές λειτουργίες του «έξυπνου» σπιτιού και μια επιτυχημένη παραβίαση θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό επιτιθέμενο

να εισβάλει σε ένα ολόκληρο οικιακό οικοσύστημα αποσκοπώντας στο οτιδήποτε, από κατασκοπεία και κλοπή μέχρι φυσική δολιοφθορά. Διαπίστωσαν ότι η υοομή του l αποδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική για επίθεση: μία εξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία αιτημάτων από τη συσκευή, αποκάλυψε ευπάθεια στη διαδικασία εξουσιοδότησης και στην πιθανότητα εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα. ια να ολοκληρώσουν το είραμα, οι ερευνητές της εφάρμοσαν μία δοκιμαστική επίθεση στη συσκευή ελέγχου. ι αυτό, προετοίμασαν ένα συγκεκριμένο με ένα ξεχωριστά αναπτυγμένο σενάριο, προστατευμένο με έναν κωδικό. Έπειτα έστειλαν ένα email και ένα SMS στον ιδιοκτήτη της συσκευής μέσω του συσκευές σας, συμβουλεύουμε τα εξής: Όταν αποφασίζετε ποιο μέρος της ζωής σας θέλετε να κάνετε λίγο πιο έυνο,αναλογιστείτε τα ρίσκα ασφάλειας. Προτού αγοράσετε μία συσκευή, αναζητήστε στο νέα σχετικά με κάποια ιθανή ευθει της Μαζί με τα συνηθισμένα που μπορούν να φέρουν τα νέα ροντα οι συσκευές που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα μπορεί να έχουν θέματα ασφάλειας που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη από τους ερευνητές. Με αυτό κατά νου, η καλύτερη επιλογή είναι να αγοράζετε προόντα που έχουν ήδη δεχθεί αρκετές αναβαθμίσεις στο λογισμικό τους αντί για αυτά που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα στην αγορά. , παρακινώντας τον να αναβαθμίσει το firmware της συσκευής ελέγχου. Όπως ζητήθηκε, το θύμα συμφώνησε και «κατέβασε» το μολυσμένο Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να αποκτήσουν δικαιώματα στη συσκευή ελέγχου του «έξυπνου» σπιτιού, επιτρέποντας τους να χειριστούν προς όφελός τους το συνδεδεμένο οικοσύστημα. ια να κάνουν εμφανή την ειτυημένη εισβολή στο σύστημα, οι ερευνητές άλλαξαν τον ήχο στο ξυπνητήρι την επόμενη ημέρα, ο εργαζόμενος της ξύπνησε από μία δυνατή μουσική. ια να κρατήσετε ασφαλείς τις εβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας είναι ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις ασφαλείας και ie Χρησιμοποιείστε το e ei Cloud, το οποίο προστατεύει τον διαδικτυακό λογαριασμό του χρήστη και τα οικιακά - δίκτυα του, εξασφαλίζοντας πως το ιδιωτικό δίκτυο παραμένει ιδιωτικό: θα ειδοποιήσει τον χρήστη σε περίπτωση που ανεπιθύμητοι καλεσμένοι προσπαθούν να συνδεθούν σε αυτό, θα προστατεύει τις οικιακές συσκευές, θα ειδοποιήσει αυτόματα για απειλές ασφαλείας με εξειδικευμένη συμβουλή όταν είναι απαραίτητο να ληφθεί δράση. 49

Digital Life

Digital Life - Τεύχος 118
Digital Life - Τεύχος 117
Digital Life - Τεύχος 116
Digital Life - Τεύχος 115
Digital Life - Τεύχος 114
Digital Life - Τεύχος 113
Digital Life - Τεύχος 112
Digital Life - Τεύχος 111
Digital Life - Τεύχος 110
Digital Life - Τεύχος 109
Digital Life - Τεύχος 108
Digital Life - Τεύχος 107
Digital Life - Τεύχος 106
Digital Life - Τεύχος 105
Digital Life - Τεύχος 104
Digital Life - Τεύχος 103
Digital Life - Τεύχος 102
Digital Life - Τεύχος 101
Digital Life - Τεύχος 100
Digital Life - Τεύχος 99
Digital Life - Τεύχος 98
Digital Life - Τεύχος 97
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 96
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 95
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 94
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 93
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 92
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 91
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 90
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 89
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 88
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 87
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 86
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 85
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 84
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 83
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 82
Digital Life - ΤΕΥΧΟΣ 81
Digital Life - Τεύχος 80
Digital Life - Τεύχος 79
Digital Life - Τεύχος 78
Digital Life - Τεύχος 77
Digital Life - Τεύχος 76
Digital Life - Τεύχος 75
Digital Life - Τεύχος 74
Digital Life - Τεύχος 73
Digital Life - Τεύχος 72
Digital Life - Τεύχος 71
Digital Life - Τεύχος 70

digitallife.gr

© 2015 by Digital Life