Op deze pagina vindt u alle publieke documentatie van onze producten. Sommige specifieke rapporten zijn alleen op aanvraag beschikbaar. Hou er rekening mee dat wij hoofdzakelijk een leverancier van halffabricaten zijn, wij zijn niet de aangewezen partner voor het geven van bouwadviezen, noch voor het uitwerken van details, daar wij geen bouwtechnisch ingenieursbureau zijn. Indien u vragen heeft kunt u gerust vrijblijvend contact met ons opnemen.

Fiberplast biobased BV

Views
1 year ago

RIWOOD DKG montage instructies

 • Text
 • Wwwfiberplastnl
 • Instructies
 • Montage
 • Riwood
 • Ondergrond
 • Plaatsing
 • Profiel
 • Afstand
 • Terras
 • Materiaal
 • Installatie
 • Balken
 • Tussen
 • Fundatiebalken

Plaatsing fundatiebalken

Plaatsing fundatiebalken op kunststof vloerdragers. INSTALLATIE TERRAS OP BETONNEN STEUNEN Voordat het DKG-terrassysteem kan worden geïnstalleerd, is het noodzakelijk stevige betonnen steunen te plaatsen. Begin eerst met het graven van de gaten hiervoor, diameter en diepte is hierbij afhankelijk van het type ondergrond (aanbevolen minimale afmetingen van de betonnen steunen zijn 100 mm in diameter en 1000 mm diep). Vaak ik het hierbij handig om eerst dikwandige kunststofbuizen in de voorbereide gaten te plaatsen. Ze moeten worden geëgaliseerd en boven de grond uitstrekken tot de benodigde hoogte. Het gehele oppervlak wordt bepaald door de bovenranden van de pilaren, aangeraden wordt tenminste een half procent helling vanaf de buitenmuren te hanteren. Dit zodat regenwater makkelijk en snel kan worden afgevoerd. Voor onderconstructies van dit type is het erg belangrijk te onthouden dat de afstand tussen de onderlinge steunen niet groter mag zijn dan 250 mm. Begin pas met het terrasconstructie als het gietbeton volledig is uitgehard. Terrasfundatie van betonnen palen 5

TERRASINSTALLATIE OP BETONPLATEN (OP GROND) Bij het bouwen van het terras op betonplaten wordt aanbevolen om eerst de buitenste aardlaag te verwijderen en dit op te vullen met bouwzand. Het zand moet daarna zoveel mogelijk worden verdicht en gehard - zodat het overblijvende oppervlak compact en stabiel is. Plaats vervolgens de betonplaten zodanig dat de afstand tussen de platen niet groter is dan 250 mm. Onvoldoende verharding van het oppervlak onder de betonplaten kan leiden tot verzakking met als bijgevolg schade of een oneven loopoppervlak. Aangedikt zandbed Grond Fundatie voor een terrasconstructie op betonnen platen. 6