Op deze pagina vindt u alle publieke documentatie van onze producten. Sommige specifieke rapporten zijn alleen op aanvraag beschikbaar. Hou er rekening mee dat wij hoofdzakelijk een leverancier van halffabricaten zijn, wij zijn niet de aangewezen partner voor het geven van bouwadviezen, noch voor het uitwerken van details, daar wij geen bouwtechnisch ingenieursbureau zijn. Indien u vragen heeft kunt u gerust vrijblijvend contact met ons opnemen.

Fiberplast biobased BV

Views
8 months ago

Verwerking PK profielen met FCS clip

 • Text
 • Wwwfiberplastnl
 • Verwerking
 • Onderbouw
 • Oppervlak
 • Minimaal
 • Profiel
 • Clip
 • Moeten
 • Schroeven
 • Montage
 • Materiaal
 • Profielen
Verwerking PK 7020 & 7518 profielen met FCS 14517 clip

INHOUD 1.AANDACHTSPUNTEN

INHOUD 1.AANDACHTSPUNTEN VOORAF 2.BASISPUNTEN 3.OPPERVLAKTEBEHANDELING 4.CATALOGUS 5.ALGEMENE INFORMATIE 6.MONTAGE 6.1 Onderbouw gevel 6.2 Ventilatie achter 6.3 HOH afstanden 6.4 Schroeven 6.5 Dilatatie 6.6 Verbanden 6.7 Hoekafwerking 6.8 Verbindingen 6.9 Montage FCS 14517 clip 6.10 Randen 6.11 Snijranden 6.12 Afwerking open kanten 6.12 Capilair 6.13 Slagregen bescherming 6.14 Spatwater 6.15 Voltooiing 2 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 1

1. AANDACHTSPUNTEN VOORAF • De profielen hebben geen bouwkundige goedkeuring en zijn niet voor dragende of constructieve doeleinden geschikt. • Het thermoplastische materiaal heeft andere eisen ten aanzien van verwerking en montage dan traditionele materialen zoals hout. Basisconstructies, bevestigingsmiddelen etc. moeten worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen. • Controleer de kwaliteit van het materiaal grondig vóór installatie. Bij zware schade mag het materiaal niet worden aangebracht. • De afbeeldingen in de toelichting dienen ter verduidelijking, het zijn geen technische tekeningen en tonen geen gedetailleerde technische oplossingen. • Restanten van profielen en ander afval kunnen worden gerecycled. Let op: bewerkte restanten/schuurstof apart afvoeren. • Profielen en panelen van het materiaal mogen nooit worden verbrand! Bij brand kunnen schadelijke chloorgassen en andere ontledingsproducten vrijkomen. 2. BASISPUNTEN • De vormverandering van de profielen is uitsluitend afhankelijk van thermische uitzetting. Vochtigheid en water hebben geen invloed op de vorm. De profielen zetten uit in de lange als de temperatuur stijgt, lineaire uitzetting vindt tijdens de montage plaats. Temperatuur van het profiel Lineaire uitzetting van het profiel 0° – 10°C 2,5 mm per strekkende meter 11° – 20°C 2,0 mm per strekkende meter 21° – 30°C 1,5 mm per strekkende meter 31° – 40°C 1 mm per strekkende meter Voorbeeld: Bij een materiaaltemperatuur van 15°C en een profiellengte van 3.000 mm is er bij montage een dilatatievoeg van minimaal 6 mm benodigd. • De profielen zijn standaard iets langer. De precieze, op behoefte afgestemde lengte vindt plaats tijdens het leggen bij constante materiaaltemperaturen. Plaats het materiaal daarom in de schaduw weg van direct zonlicht. • Het materiaal kan aanzienlijk opwarmen in de zon, wat leidt tot lengteverandering. Bij grote temperatuurschommelingen kan het nodig zijn de profielen bij te zagen. Bij een temperatuurverschil van 10° bedraagt ​de afwijking ca. 0,4 mm per strekkende meter profiellengte. • Profielen hebben een hoge dampdiffusieweerstand, waarmee rekening moet worden gehouden bij de montage. • De profielen hebben standaard brandbeveiligingsklasse “Normaal ontvlambaar”. • De kleurtoon van het profiel is sterk afhankelijk van het basismateriaal (dat gedeeltelijk uit natuurlijke vezels bestaat), het schuurpatroon en bij geverfde/gelakte profielen de hoeveelheid aangebrachte verf/lak. Kleurafwijkingen of verschillen tussen de geleverde profielen zijn daarom geen reden tot reclamatie. 2