KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
2 years ago

Bæredygtig - Bålmad - Basta

 • Text
 • Basta
 • Spejderne
 • Olie
 • Insekter
 • Smag
 • Godt
 • Tern
 • Sund
 • Sukker
 • Peber
 • Www.spejdernet.dk

BÆREDYGTIG – BÅLMAD

BÆREDYGTIG – BÅLMAD – BASTA AKTIVITETSIDÉER Hæftet her er et værktøj til at lade madlavning handle om meget mere, end hvordan maden ender med at smage. Madlavning har nemlig masser af potentiale for at styrke færdigheder og skabe rum for både personlig udvikling og udvikling af patruljen som enhed. Her er forslag til forskellige kompetencemærker fra Paletten, hvor madlavning med fordel kan benyttes som aktivitet. FRIT VALG - JUNIOR Frit valg har til formål at introducere juniorspejderne for demokrati. Spejderne skal prøve at tage beslutninger i fællesskab og lære at acceptere hinandens beslutninger. Der er mange måder at introducere spejderne for demokrati. En af dem kunne være at lade dem være en del af beslutningsprocesserne knyttet til madlavning. Det kan være beslutningen om, hvilken ret der skal tilberedes, hvilket bål der vil fungere bedst, hvilke krydderier som skal benyttes eller hvordan maden skal anrettes. Køkken-demokrati er en rigtig fin måde, hvorpå man kan vise, hvorfor en fælles plan og strategi er vigtigt. Teamplay mærket til senior har fokus på at lade spejderne danne deres eget demokrati i patruljen, og forstå vigtigheden i at kunne lede andre og sig selv. Det er oplagt at benytte madlavning som aktivitet på samme vis som under Frit valg-mærket. TIDSPILOT - JUNIOR Tidspilot har til formål at styrke juniorspejdernes tidsfornemmelse og give dem en forståelse for, hvad de bruger tiden på. Tidsfornemmelse i køkkenet er vigtigt, og man kan derfor føle sig både utryg og utilpas ved at skulle lave mad uden et ur. Udfordr spejderne på tidsfornemmelse i køkkenet, og lad dem lave mad uden et ur at kigge på undervejs. Spejderne vil blive tvunget til at handle ud fra mavefornemmelse og til at se, smage og lugte for at vide, hvornår maden er færdig. De vil opdage, at en god tidsfornemmelse langt hen ad vejen kan erstatte et ur. 8

BÆREDYGTIG – BÅLMAD – BASTA KLODENS VOGTERE - TROP Klodens vogtere har til formål at skabe bevidsthed hos spejderne om deres egen rolle i forhold til klimaforandringerne. Som spejder værner man om naturen, og der findes meget andet natur end kun den lokale skov, som der skal værnes om. Klimaforandringerne skyldes blandt andet vores fødevareproduktionen, som tærer på jordens begrænsede ressourcer. Lad spejderne vælge en ret, de vil kaste sig ud i, og tag en snak henover maden om vandforbrug, CO2-udslip osv. Giv spejderne til opgave at vælge klimavenlig mad, når de skal på tur. Det skaber ejerskab og gør dem til en aktiv del af indsatsen imod klimaforandringerne. STIL SKARPT - TROP Stil skarpt danner rammen om at arbejde med et samfundsaktuelt emne. Spejderne skal arbejde nysgerrigt med en problemstilling og belyse den fra flere sider. Klimaforandringer er et stort aktuelt emne, som vi alle på den ene eller anden måde tager stilling til hver dag. Spejderne kan undersøge oksekød over for linser: Hvordan produceres de? Hvad kan de i kosten? Kan de ubetinget erstatte hinanden? Og – måske allervigtigst – hvordan smager de i forhold til hinanden? SUND, SMART, PARAT - TROP Sund, smart, parat skaber opmærksomhed omkring, hvordan spejderne kan tage ansvar for egen sundhed. At passe godt på sig selv og sin krop handler blandt andet om at tage stilling til ens kostvaner. Tag en snak om råvarer med spejderne, og lad dem selv byde ind på, hvad kroppen har brug for. Find inspiration til samtalerne i indledningerne til de tre kapitler. Ud fra spejdernes egne tanker om sund mad kan de forsøge sig med at lave sund bæredygtig mad fra bunden, så kroppen har noget at arbejde med. Spis smart mærket til senior har fokus på at give spejderne kendskab til råvarer og deres produktion, samtidigt med at spejderne styrkes i at tage ansvar for egen sundhed. Find inspiration i Klodens vogtere, Stil skarpt og Sund, smart, parat. De tre mærker arbejder alle med dele af Spis smart-mærket. 9

© 2018 by Yumpu