KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

DEN GODE

DEN GODE HISTORIEJuleweekendfik virusAF SOFIE LINDGAARD NIELSENSelvom juleweekender landet over blev aflyst som følge af nyerestriktioner, valgte lederne i Flemming Gruppe at lave junior-,trop- og seniorspejdernes tur om til et dagsarrangement.12 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

DEN GODE HISTORIEDet er en klassisk vinterdag med gråt vejr og lidt regn.Men udover vejret minder denne vinter ikke om den,vi kender. Glæden over snart at skulle afsted på åretssidste weekendtur med spejdergruppen, er erstattet aflængslen efter en normal hverdag, hvor man kan holdespejdermøder - uden at tænke over afstand og afspritning.Jeg har snakket med Daniel Kirkegaard fra FlemmingGruppe om, hvorfor de valgte at gennemføre juleturensom dagsarrangement - og hvordan det gik.Vigtigt at være sammenNår man spørger Daniel Kirkegaard, der til dagligt er lederfor de tilsammen 40 junior-, trop- og seniorspejderei Flemming Gruppe, hvorfor de lavede juleturen om til etdagsarrangement, svarer han: “I september besluttedegruppen fælles til et ledermøde, at gruppen ikke ville afholdeture med overnatning resten af 2020. Men så komspørgsmålet, om vi skulle afholde et dagsarrangementeller aflyse juleturen helt. Det var ingen nem beslutning.Vi ville selvfølgelig gerne følge regeringens retningslinjer,men samtidig ville vi give vores spejdere noget atse frem til. Og netop derfor valgte vi at holde fast i etdagsarrangement i stedet for at aflyse juleweekendenhelt. Vi havde stadig brug for at opleve at være sammeni længere tid end vores ugentlige møder”.Når virkeligheden inspirerer“Da vi sad og planlagde, var der en som foreslog, at temaetkunne være noget med en virus. Det startede udsom en joke, men efter vi fik udviklet på det, blev detfaktisk rigtig godt. Det var stadigvæk lidt af en parodipå virkeligheden, men spejderne synes det var rigtigsjovt”, fortæller Daniel og fortsætter: “Temaet blev tilat spejderne skulle hjælpe med at bekæmpe og findevaccinen til den frygtede MUU-RANO virus. Da vi startedeom morgenen, fik alle spejderne udleveret malerdragter,de havde på resten af løbet, plus at de fik enmalerdragt udstoppet med halm, som var deres patientunder løbet. Som patienten blev mere og mere syg, blevsymptomerne tydeligere: De smittede får muu-pletter,muu-ører, muu-horn og i værste tilfælde en muu-hale”.Førstehjælp og kodeløsning uden kontaktCorona har i løbet af det sidste år lavet mange benspændfor de aktiviteter, der normalt bliver lavet ude igruppen. Det gjaldt også her.“Normalt kunne vi have fundet på at lave konkurrencerpatruljerne imellem eller blandet dem på kryds og tværsfor at styrke fællesskabet i de tre enheder. Men grundetcorona må vi tænke i andre baner, end vi normalt gør.F.eks. blev vores førstehjælpspost lavet om til at værepå bamser i stedet for figuranter. Vi havde også en post,hvor spejderne kom ind i en stor garage, der var fyldtmed koder, som bl.a. kun kunne læses med UV-lampe”.MUU-RANO virus blev besejretEfter patruljerne havde været rundt på alle syv posterpå O-løbet, blev de samlet til en fælles afslutning.“Ved hver post havde spejderne mulighed for at få eningrediens til vaccinen, så ved afslutningen skulle vi se,om de havde fået nok til at få vaccinen lavet. De komtingene ned i en kasse med røg i, og heldigvis fik de reddetmenneskeheden ved at besejre MUU-RANO virus”,fortæller Daniel afslutningsvis. Bliv inspireret af Flemming GruppeI Flemming gruppe har man samlet lederflokkenei de tre ældste enheder. Man erman altså leder for både junior-, trop- ogseniorspejderne. Enhederne har mødesamtidig med tre forskellige programmer.Det betyder at lederflokken er stor, og mankan bruge en leders kompetencer i alletre enheder. Daniel påpeger også, at detsparer en del planlægning, da man kanbruge noget af samme program til alle treenheder - bare med forskellig sværhedsgrader.En af de største styrker ved denneorganisering er, ifølge Daniel, at man ikkeføler dårlig samvittighed, hvis man ikkehar mulighed for at komme til et møde,og man kan prioritere at lave noget fedt iselv de små enheder, da man kan vælge atallokere nogen lærerressourcer til nogle afmøderne, selvom der er få spejdere.i DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin13

© 2018 by Yumpu