KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
5 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

Lederbrevet

Lederbrevet ermarkeringen af, at du eruddannet lederAF SOFIE LINDGAARD NIELSENDer findes i grove træk to svar på spørgsmålet: Har du et lederbrev? Detene er ja, selvfølgelig - det andet er nej, hvad er et lederbrev?Hvis man så i tillæg dertil tænker, at lederbrevet står skrevet ind ikorpsets vedtægter, så forstår man godt, at Landsmødet tilbage i 2018pålagde hovedbestyrelsen at arbejde med lederbrevet.Derfor blev der i foråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, derskulle arbejde med lederbrevet og ledersamtalen. Deres engagementer blevet til en hjemmeside, der skal inspirere til ledersamtaler,uddeling af lederbreve og onboarding-forløb landetover. Vi har sat Dorthe Mølvig, Ib Rævdal, Charlotte Larsen, KarenThomine Christensen og Ole Petersen stævne om arbejdeti arbejdsgruppen.Lederbrev“Selve knivbeviset og mærket, er ikke det, som afgør, om du kanhåndtere kniven. Det er derimod uddannelsen, som ligger bag.Lidt på samme måde kan lederbrevet betragtes som mærket.18 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

Bag lederbrevet ligger der en masse uddannelse i at kendetil korpsets formål, ledergerningen, gruppen mm.” fortællerIb Rævdal, der har været en del af arbejdsgruppen. “Og så erdet gruppelederen/distriktschefen som på vegne af KFUM-Spejderne i Danmark “godkender” en leder ved at give demlederbrevet på vegne af os alle sammen.”Hvad kan ledersamtalen?Charlotte Larsen, der til dagligt er gruppeleder i Esbjerg Vgruppe, starter: “Jeg ser det at have ledersamtaler som engave, hvor vi udvikler hinanden. Årligt får vi trivselsrapporten,men det er i ledersamtalen med den enkelte, hvor jeg finderfrem til, hvad der rør sig hos vedkommende. Hvad drømmerde om, hvad fungerer og hvad kan vi gøre anderledes? Et årskippede jeg ledersamtalerne, fordi jeg troede, at mine lederefølte det som en byrde, at de skulle have et møde med mig.I trivselsrapporten var det dog tydeligt, at de var skuffede ogtroede, at jeg ikke ville dem mere. Hvilket jo ikke kunne væremindre sandt”."HVIS MAN HAR MERE END FEM LEDERE, ERDET SVÆRT AT HAVE EN ÆRLIG SAMTALE,HVOR ALLE KOMMER TIL ORDE OG BLIVERHØRT. DET ER I LEDERSAMTALEN, MAN FÅRROEN TIL AT DELE NOGET MED HINANDEN".Dorthe Mølvig fortsætter:“Hvis man har mere end fem ledere, er det svært at have enærlig samtale, hvor alle kommer til orde og bliver hørt. Det eri ledersamtalen, man får roen til at dele noget med hinanden.Det kan betragtes lidt som MUS (Medarbejde Udviklings Samtale)på frivilligt job”.Synergien i ledersamtalen bag lederbrevetOle Petersen fortæller: “På alle ungdomskurser er der sat tidaf til reflektion. I det ugentlige spejderarbejde, har vi sjældenttid til den type refleksion. Hvis man vælger det, kan man brugeledersamtalen til at få den refleksion ind i ledergerningen.Nogen bruger det argument, at man kan høre folks meningertil ledermøderne også, så hvorfor have flere møder? Men minoplevelse er, at det ofte er de få og de samme, som kommer tilorde til ledermøderne. Så selvom det måske føles lidt akaveti starten at sidde to og to, så er stilhed ikke altid skidt. Detbetyder, at man tænker sig om i forhold til, hvad man vil sige”.Lyst til at tage eller få en ledersamtale?Uanset, om du er gruppeleder eller leder i gruppen, så opfordrerarbejdsgruppen alle til at komme i gang. De har sat etmål om, at alle ledere har fået lederbrevet til sommeren 2021.Men de mener ikke, at lederbrevet giver særlig meget værdiuden ledersamtalen, så derfor er opfordringen klar fra Dorthe:“Prøv det af! Start med en af gruppe-sessionerne på hjemmesiden.Dem har vi selv prøvet af og testet i vores grupper, sådem ved vi virker”. Hvad er et lederbrev?Lederbrevet er den officielle anerkendelseaf, at man er leder hos KFUM-spejderne iDanmark. Det er sammen med ledersamtalenat lederbrevet giver værdi.Lederbrevet er et dokument, der er underskrevetaf gruppeleder og/eller distriktschef.Få inspiration på ny hjemmesidePå hjemmesiden ledersamtale.dk er der enværktøjskasse med værktøjer til både ledersamtalen,onboardingsforløb samt en indføringi, hvad lederbrevet er for en størrelse.I næste nummer af Ildhu vil arbejdsgruppenfortælle om onboarding.i Danmark ILDHU 01 2021 Ledermagasin19

© 2018 by Yumpu