KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
6 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

Båltyper påkryds og

Båltyper påkryds og tværsAF CHRISTIAN BLOM-BLOCH OG LINEA BLOM-BLOCHI efteråret hev vi familien med i haven for at finde frem til godebåltyper til os alle sammen, som kan bruges på kommendespejdermøder. Vi håber, båltyperne kan inspirere jer til at forsøgeandre båltyper, end dem I plejer at bruge.Overvejelse indenbåltændningDet er vigtigt, at I overvejer følgende, inden bålet laves:• Hvilken målgruppe har I med at gøre?• Hvilken tidsramme har I?• Hvad er formålet? (fx læring, madlavning, konkurrence)22 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

Jægerbålmed et tvistDette bål kræver to store kævler og en massesmåpinde eller godt flækket brænde. Deto kævler lægges med 20 cm mellemrum,sådan at mellemrummet ligger med åbningmod vindretningen. I mellemrummet placeresavispapir eller andet optændingsmateriale,så bålet kan tændes op. På tværs af deto kævler lægges småpindene/det godt flækkedebrænde ovenpå. Herefter tændes bålet.Fordele: Let antændeligt på grund af hjælpfra vinden. Let at stille op til en hurtig ild. Kanbruges til madlavning.RendekrydsbålDette bål starter ud med et gravearbejde. Der skal gravesto render, som danner et kryds. I midten skal der væreplads til selve bålet. Renderne skal være 15 cm dybe ogi midten af krydset skal der være plads til bålet, hvorpåder skal kunne stå en gryde - det vil sige ca. 20x20 cm. Imidten laves der for eksempel et pyramidebål.HUSKBørn lærer børnSpejder lærer spejderFordele: Godt i blæsevejr, da bålet er under jordhøjde.Der er lufttilgang i renderne, hvilket gør bålet perfekt tilmadlavning. Madlavnings-venligt, da det er et lille intenstbål, og det er i en god arbejdshøjde.BæverbålDenne båltype er måske et hjemme-opfundet bål. Men her gælder det om ataktivere bæverne (eller familiespejderne eller ulvene). Bålet ligner en bæverdæmning,deraf navnet. Bålet laves ved at alle spejderbørn tager et stykkebrænde og lægger på bålstedet, ligesom spejderen selv har lyst til. For at tændebålet laves små papirkugler, som alle spejderne også kan være med til attrille eller krølle og kaste på bålet, hvorefter lederen tænder med sit strygeståleller en lighter.Fordele: Alle kan være med til at lave bålet, og alle får en succesoplevelsemed bålet. Alle kan lære, hvordan et bål laves og hvordan ild opfører sig på enkontrolleret måde.i DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin23

© 2018 by Yumpu