KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
6 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

Dette er Jesu Kristi

Dette er Jesu Kristi blod …AF KAROLINE LUNDEGAARD MANDRUPBlodigt og barbarisk kan det synes, når vi om søndagen får skænket et lilleglas portvin af præsten foran alteret. Men hvorfor er det egentlig det, derbliver sagt, når vi går til nadver? Og hvorfor har blodet så stor betydning?Vi skal langt tilbage for at finde forklaringen. Første nadverfandt sted i Jerusalem på Jesu tid - altså for cirka 2.000 år siden.Den dag, der siden blev til skærtorsdag, holdt Jesus og hansdisciple nadver for første gang. Mens de sad og drak af vinen,sagde Jesus: “Dette er mit blod”. Disciplene har sikkert undretsig og rynket næse.Dagen efter - langfredag - blev Jesus dræbt. De, der fulgte ham,kunne ikke forstå, hvorfor det skulle ske. Men han gav sin kropog sit blod, sit liv, for at alle vi andre aldrig skal dø. Med andreord rensede han os for alt det, mennesket har gjort forkert gennemlivet.Mennesker opfører sig af og til skidt. Man kan fortryde, at manhandlede på en bestemt måde engang, eller at man måske ikkesagde fra, da en kammerat blev uretfærdigt behandlet. Noglegange kan det hele komme tilbage til en, som en stor sort skyaf dårlig samvittighed og skyld, og den er rigtig svær at kommeaf med. Man kan prøve at glemme, og det virker også noglegange - men andre gange lader det sig ikke gøre. Det kan synesumuligt at blive fri fra den dårlige samvittighed.Vi kan prøve at gøre nok så mange gode gerninger af et tilsyneladenderent og ædelt hjerte for at vaske vores samvittighedren, for at være gode mennesker - men uanset hvad vi gør, er detikke sikkert, at vi får lov at glemme fuldstændig.Men det er her, blodet - i form af vinen - kommer ind i billedet.Svaret findes i Jesus’ blod, som han gav gratis til os, dagen efterden første nadver, nemlig langfredag.“De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammetsblod” (Johannes’ Åbenbaring kapitel 7 vers 14b).Lammet er altså Jesus, og det er i hans blod, at vi kan få lov tilat vaske vores samvittighed ren. Det lyder helt magisk, at nogetder er rødt kan vaske hvidt!Men siger mennesket ja tak til, at Jesus give os sit blod, kan vifå renset vores samvittighed, så vi bliver vi helt rene og perfektefor Gud - med den pureste samvittighed - dét er da verdensbedste ja tak-tilbud! 24 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

NÅRHUSK, AT SAMVÆRSREGLERNE SKALOPDATERES EN GANG OM ÅRET!GRÆNSERBRYDESAF ZENIA BILLE TVEDTVi lever lige nu i en verden med fokus på hygiejne, samfundssind og ikke mindstafstand. Midt i afstanden sættes der fokus på folk, der er kommet for tæt påhinanden. Folk, der har fået brudt deres grænse.I et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, KFUM og KFUK,Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Red Barnet, DanskSkoleidræt, DUF og SDU, har KFUM-Spejderne bidraget til indholdetpå hjemmesiden ‘Når Grænser Brydes’.Hos KFUM-Spejderne kan materialet være en hjælpende håndtil grupperne, når der årligt skal snakkes om samværsreglerne.‘Når grænser brydes’ kan også være med til at give både ledere,spejdere og forældre et indblik i, hvordan og hvornår ting kanblive grænseoverskridende i forskellige situationer.Siden kan også bruges til at åbne samtaler og dialoger mangesteder i samfundet. Materialet viser situationer, der kan væregrænseoverskridende for dens deltagere. Derudover findes derpå siden dilemmaer, der kan bruges i forbindelse med etiskeeller tryghedsskabende aktiviteter. Eller som før nævnt i forbindelsemed udformningen eller eftersynet af gruppens samværsregler.Gå selv på opdagelse på den nye hjemmeside!Du finder den på graenser-brydes.dki DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin25

© 2018 by Yumpu