KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

REFLEKSIONTRYGHEDI

REFLEKSIONTRYGHEDI ENAFSTANDSKRÆVENDETID4 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

REFLEKSIONAF ZENIA BILLEHusker I nærværet? I denne refleksion kommer familievejleder LolaJensen med sit bud på, hvordan vi bliver mere nærværende.Lola Jensen arbejdede i sin tidlige karriere på en døgninstitution.Her mærkede hun på sig selv, at indfaldsvinklen til problemstillingernehos børnene ikke var den rigtige. På døgninstitutionenboede børn, der havde det svært. Derfor spurgtehun sig selv: Hvorfor sende børnene afsted, hvis forældrenekan få inspiration til at give børnene trivsel derhjemme?Familievejleder kalder hun sig. Denne beskæftigelse har hunhaft de sidste 36 år. Her er hendes rolle at vejlede de familier,hun får under sine vinger, til at trives i hinandens selskab ognærvær. Lola siger i samtalen, vi havde med hende: “Du skalvide, at det jeg kan, det kan jeg, fordi så mange har vist mig tillid.Det er derfor familiernes fortjeneste, at jeg har lært, hvadjeg kan i dag”.I forbindelse med hendes job på døgninstitutionen, fik hunlov til at komme ud til forældrene og hjælpe dem med det,hun kalder “hjælp til selvhjælp”. Således, forklarer hun, inspireredehun familierne til selv at sætte gang i udviklingsprocessernei hjemmet.“Nærværet er, når man bestemmer sig for at være til stede étsted”. Sådan åbnede Lola vores samtale, om, hvordan hunhørte familierne sige, at de under den første corona-nedlukningvar rykket tættere på hinanden.Vær der, hvor du erNærvær handler om mange ting, men kan i og for sig ogsåvære super simpelt. Lola nævner blandt andet, at dét at værenærværende også kan være at lægge telefonen væk, når duhar børnene med i køkkenet, så du har overskuddet til at visedem og fortælle om de ting, I gør sammen lige nu. Det udløserogså tit en samtale om det, som barnet har at se til i hverdageni øjeblikket. “Det modsatte af at være nærværende er,eksempelvis, at være i gang med at spille Wordfeud eller svareen kollega på en SMS samtidig med, man laver mad medsit barn. Dette resulterer nemlig i, at du får svært ved at svarebarnet rigtigt på det, det spørger om, eller slet ikke ser og hørerdem der, hvor de er”.ret meget at gøre til de ugentlige spejdermøder, bliver vi heltautomatisk mere tætte. På en helt speciel måde.Spejderne har ifølge Lola også et stort potentiale i forholdtil at få en større plads i samfundet under corona-epidemien.Her nævner hun, at det for spejderbevægelsen kan værenemmere at finde på sjove opgaver eller lege man kan sættei gang derhjemme, når nedlukningerne forhindrer det fysiskesammenvær. Spejder fungerer på trods. I modsætning til andrefritidsaktiviteter som for eksempel svømning, der mangleren svømmehal. Eller fodboldholdet der mangler plænerneog ikke mindst deres holdkammerater.Lola mener også, at det til spejder er den individuelle præstation,der betragtes som god nok. Da det til spejder ikkehandler om at score flest mål, men om at den individuellepræstation bidrager til et større sammenhold. Således vil deraltid være fokus på den individuelle spejder. Her skal nærværethuskes også under corona.“Spejder skal ikke være et værktøj til at få forældrene mere ispil.” Hun mener, at det skal være børnenes helle at kommehos os. De voksne, som agerer ledere i spejderverdenen, gørdet muligt for børnene at åbne mere op. Det er ikke nødvendigvishensigten, men Lola mener, at dette kommer helt af sigselv, hvis der arbejdes på et fællesskab og følelsen af at betydenoget for hinanden ved spejdermøderne. Lola JensenLola Jensen er udover at være familievejlederogså forfatter. Hun har på vegne af børnene skrevetog udgivet bogen “Må vi så få ro”, der handlerom, hvordan barndommen over blot én generationhar ændret sig mere end 100 forskellige steder.Spejles dette over på KFUM-Spejderne forstår man godt,hvorfor og hvordan nærværet kan føles og se ud. Da det somoftest er tommelfingerreglen, at mobiltelefonerne ikke hari DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin5

© 2018 by Yumpu