KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
5 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

Coronatræthedenspænderben for arbejdetAF KAROLINE LUNDEGAARD MANDRUPI skrivende stund er der netop rullet restriktioner ud over hele landet, ogspejderaktiviteter må igen aflyses. Det er svært at holde motivationenoppe, når det er så usikkert, om alle de stjernegode spejderaktiviteter,vi bruger krudt på at lave, kan blive til virkelighed. For juniorleder MarkJunker har det sat en stopper for kursus-aktiviteterne.Kurser både i påske- og efterårsferien 2020 blev aflyst. Nu erdet snart påske igen, og nogle af stabene fra sidste forår skalendelig til at afholde deres kurser. En af dem, der var medtil at planlægge diamant til påsken 2020, er Mark Junker fraHorsens. Han er dog ikke med i andet forsøg på at få dettediamantkursus på benene. Coronatrætheden har nemligramt ham, ligesom den har ramt mange af os andre.20-årige Mark er til daglig juniorleder i Horsens, hvor hanogså ugentligt mødes med sin klan. Efter corona-pandemienfik tag i spejderverdenen med sine restriktioner og anbefalinger,er opgaven med at være daglig leder i en enhed voksetbetydeligt. “Der er meget mere, vi skal tage stilling til”,siger Mark. “Det er et stort arbejde at finde ud af, hvad manmå, og hvad man ikke må, og jeg vil egentlig bare gerne lavenoget spas”.6 ILDHU 01 2021 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

"DET ER ET STORT ARBEJDE AT FINDE UD AF, HVAD MANMÅ, OG HVAD MAN IKKE MÅ, OG JEG VIL EGENTLIG BAREGERNE LAVE NOGET SPAS".Den uoverskuelige arbejdsbyrde i den lokale gruppeblev også grunden til, at diamantkurset for Marks vedkommendemåtte vente i denne omgang. Efter aflystkursus i foråret 2020 er der også gået lang tid, indenarbejdet med at planlægge et nyt kursus startede opigen. “Planlægningen har været på pause længe, ogden nødvendige planlægning har ændret sig meget,siden corona kom ind i billedet”.Vil hellere lave kursus end kravGrundet restriktioner og afstandskrav er der mange aktiviteterpå det allerede planlagte kursus, der skal gentænkes,laves om eller fjernes helt.“Der er mange flere ting, der skal tages stilling til,” sigerMark. Det har været et vilkår for os alle sammen i langtid nu. “Det var første gang, jeg skulle prøve at lave etkursus, så alt det nye med corona kom bare lige pludseligtil at fylde for meget”, siger Mark om den nye situationunder planlægningen af diamantkurset et år senere.“Jeg er meget bedre til at være legeonkel”.Det sidste udsagn kan mange af os nok nikke genkendendetil. Det er det, vi vil. Vi vil lege for livet med voresspejdere. Vi vil række ud over os selv, men det er svært,når man skal begrænse sin omgangskreds. Mange harvalgt at fokusere på deres lokale gruppe, ligesom Mark,og det har givet pote ved at skøre og hjertevarmendealternativer og nye initiativer er blomstret op rundtomkring i landet. Vi har taget os af hinanden, delt voreskræfter og energi.Mange ting har ændret sig på et år. Måden, vi gør tingenepå, har ændret sig, men visionen er stadig den samme,at vi vil rykke verden - med vilje! i DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin7

© 2018 by Yumpu