KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
5 months ago

Ildhu 01 2021

Tema: nærvær

Kort om Sebastian

Kort om Sebastian Damkjær-OhlsenSebastian er uddannet cand.pæd.pæd.psyk og er chefkonsulentog partner i HR7 erhvervspsykologi. Han arbejderogså som forskningsmedarbejder på DanmarksPædagogiske Universitet med tidlig indsats for udsattebørn. Han hjælper dagtilbud og kommuner med atskabe høj kvalitet i den pædagogiske praksis. Sebastianhar en baggrund som spejderleder og har tidligereværet medlem af hovedbestyrelsen i Det Danske Spejderkorps.Sebastian blev efter sin tid i hovedbestyrelsenudpeget af Socialministeren til det statslige råd,Børnerådet, som repræsentant for spejderne.Hvad gør vi, når børnudfordrer os?AF SEBASTIAN DAMKJÆR-OLSENDu kender måske oplevelsen af et barn, som frustrerer jer i gruppen.Det kunne være et barn, som skaber kaos, og som I har vanskeligt vedat forstå og håndtere. Men er det barnet, børnefællesskabet og voreskompetencer som skaber udfordringen?8 ILDHU 01 2021 LedermagasinKFUM-SPEJDERNE

En historie fra spejdermødetI har samlet jeres spejdere og skal i gang med dagens aktivitet.Mathias, som er en del af den ene patrulje, synes aktiviteten er åndssvag. Han finder en pind og begynder i stedet at slå en masse brændenælderned. De andre i patruljen kalder flere gange på Mathias,men han råber tilbage: ”I skal fandme ikke bestemme over mig”.Patruljen har svært ved at komme videre i aktiviteten, og snart efterer Mathias ovre ved en anden patrulje. De bliver også forstyrret. Duhenvender dig til Mathias, som kigger ned i jorden, imens han vrisseraf dig og slår ud med armene. Matias kigger op på dig med røde øjneog slår blikket ned i jorden igen.Spørgsmålet er, hvordan vi kan forståHistorien kunne se ud på mange måder og indeholdeforskellige børn og voksne. Men situationener sikkert kendt for de fleste. Spørgsmåleter, hvordan vi skal forstå Mathias, altså barnet,børnefællesskabet og os selv, inden vi blot tagerden nemmeste løsning og konkluderer, at Mathiaser provokerende og må lære at høre nogetbedre efter.Hvis vi skal blive gode til at forstå og håndteredisse situationer, skal vi være nysgerrige på:1. Os selv2. På barnet3. På fællesskabet og omgivelserneKollektive beskeder findes ikkeMange spejderledere, pædagoger og lærere henvendersig ofte til mig i frustration. De fortæller,at deres børn ikke kan modtage en kollektiv besked:”Når jeg fortæller, at alle spejderne skal findederes kniv frem, så er der altid nogen og isærMathias, som ikke kan forstå det”.Mit halv-kække svar er ofte, at beskeder aldriger kollektive. Vi opfatter alle beskeder og voresomverden forskelligt. Vores erfaringer, socialebagage og alt, hvad vi har med os i livets rygsæk,farver og omtolker det, vi tror, vi ser, hører og opfatter.Vores briller ser ikke det samme. →FællesskabetogomgivelserneOs selvSITUATIONENBarneti DanmarkILDHU 01 2021 Ledermagasin9

© 2018 by Yumpu