KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
1 year ago

Ildhu 03 2019

 • Text
 • Kulturudveksling
 • Korpsweekend
 • Spejderne
 • Ledere
 • Semerkand
 • Unge
 • Spejderne
 • Spejdere
 • Danmark
 • Ledermagasin
 • Ildhu
Dette nummer af Ildhu handler om MOD. Mod er et begreb, man støder ind i rundt omkring i spejderverdenen. Som spejder flytter man sine grænser, og man bliver mere modig, fordi man får lov til at prøve og fejle. Du kan bl.a. læse en artikel af journalist Anders Stegger, som ikke mener, der findes held! Du kan også læse om, hvordan gruppen Glenterne fik deres hytte for 60 år siden - og stadig mødes i den. Og så kan du læse om ø-ambassadører, kulturudveksling, korpsweekend, kursusmotivation og meget mere!

Sådan sikres de unges

Sådan sikres de unges stemme i hovedbestyrelsen 20 ILDHU 03 2019 Ledermagasin KFUM-SPEJDERNE

AF LISBET LENTZ Jeg er blevet opfordret til at dele mine tanker om, hvordan børn og unges stemmer når frem til hovedbestyrelsens bord. Tak for den udfordring. KFUM-Spejdernes formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses ide, at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. I formålet fremgår det klart, at vores primære målgruppe er børn og unge, og derfor er det vigtigt, at børn og unges stemmer bliver hørt, og at deres ønsker og drømme finder vej fra de enkelte medlemmer og grupper til hovedbestyrelsens (HBs) bord. Men hvordan foregår det? En mulighed er at øremærke pladser i HB til børn og unge, så de sikres en direkte adgang til bordet, hvor beslutningerne tages. Personligt går jeg ikke ind for øremærkning af pladser hverken til unge, kvinder eller andre grupper. Jeg tænker, at vi til enhver tid skal vælge den, der er bedst egnet til posten. Men jeg er meget fornøjet over, at vi hos KFUM-Spejderne har kunnet samle en relativ ung hovedbestyrelse i de senere år, uden at benytte os af øremærkede pladser. Den metode, vi har benyttet, har været at italesætte problematikken, og opfordre unge til at kandidere til HB, og det har virket. For mig er det vigtigt, at vi giver de unge ansvar og plads til at tage ansvar, og gennem learning by doing få personlige erfaringer med at træffe beslutninger, der har betydning for andre, og sidenhen stå til ansvar for de beslutninger, de har truffet. En hovedbestyrelse er ikke en kursusstab, hvor medlemmerne har valgt hinanden. En hovedbestyrelse er en uenighedsbestyrelse, der er valgt, netop fordi de repræsenterer forskellige holdninger. Hos KFUM-Spejderne er det Landsmødet der sammensætter hovedbestyrelsen, og de kandidater, der vælges, fordeler efterfølgende roller og opgaver imellem sig. Jeg tror, at vi får den mest velfungerende og effektive hovedbestyrelse ved at sammensætte den så bredt som muligt, så der både er unge og ældre, mænd og kvinder, landboere og byboere og folk med forskellige holdninger. På den måde har de fleste medlemmer mulighed for at finde et hovedbestyrelsesmedlem, som de kan spejle sig i. Ud over spredningen i forhold til alder, køn og geografi er det vigtigt, at der i HB findes viden om og erfaringer med ledelse, økonomi, HR og strategi, og frem for alt den fornødne energi til at løfte opgaverne både på hovedbestyrelsens møder og især mellem møderne. At være hovedbestyrelsesmedlem er en holdsport, så når Landsmødet har sat holdet, så gælder det om at fordele poster og opgaver og at skabe en holdånd, hvor alle spiller hinanden gode. Det er hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem indsats, der gør en forskel, men det er HBs samlede resultat, som medlemmerne vurderer. ■ "AT VÆRE HOVEDBESTYRELSESMEDLEM ER EN HOLDSPORT ... DET GÆLDER OM AT FORDELE POSTER OG OPGAVER OG AT SKABE EN HOLDÅND, HVOR ALLE SPILLER HINANDEN GODE". Lisbet Lentz, medlem af hovedbestyrelsen 2006-2012 i Danmark ILDHU 03 2019 Ledermagasin 21

© 2018 by Yumpu