KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
4 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Vores Trivsel1. kapitel

Vores Trivsel1. kapitel – Ledergruppens sammensætning – hvilken type gruppe er I?1. kapitel – Ledergruppens sammensætning – hvilken type gruppe er I?Vores TrivselDerfor er det vigtigt, at Iarbejder med ledergruppenssammensætningLedernes ønsker til fællesskabet og deres motivation forat være spejderleder hænger tæt sammen med, hvorforde har valgt at være spejderledere. For bedst at kunnefastholde ledernes motivation er det derfor vigtigt, at I eropmærksom på, hvilke typer ledere der er i gruppen, oghvad det betyder for fællesskabet. Den opmærksomhedkan I få ved at arbejde med øvelserne i kapitlet.Luftballon 1Hvis man er en gruppe, hvor mange lederekommer som forældre uden spejderbaggrund,er det vigtigt at sikre, at de bliveren aktiv del af fællesskabet. Derudover erdet vigtigt, at være opmærksom på, at ledereuden spejderbaggrund har behov formere støtte i at lave spejderaktiviteter, dade typisk ikke har kendskab eller erfaringmed spejderaktiviteterne. Hvis de ikke fården støtte, kan de miste motivationen ogglæden ved at være spejderleder.25%OPVOKSET I GRUPPENI de fire luftballoner har vi lavet en fordeling af,hvordan sammensætningen af ledere ser ud imange spejdergrupper, og vi har beskrevet, hvilkeopmærksomhedspunkter der er værd at have ved deforskellige sammensætninger. Læs med og se hvilken typeder passer bedst på jer.75%FORÆLDRE1011

© 2018 by Yumpu