KFUM-Spejdernes udgivelser

Vælg en kategori i oversigten for at finde den udgivelse, du har brug for.

Alle vores udgivelser kan downloades, ligesom du gerne må citere fra dem, når du angiver kilden. Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunikation@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejdernes udgivelser

Views
3 months ago

VoresTrivsel

  • Text
  • Leder
  • Trivsel
  • Spejder
  • Vorestrivsel
  • Kfumspejderneidanmark
  • Kfumspejderne
"Vores trivsel" er et hæfte fyldt med inspiration og forskellige øvelser til, at du og de øvrige ledere i gruppen kan arbejde med gruppens trivsel.

Vores Trivsel3. kapitel

Vores Trivsel3. kapitel – Modtagelse af nye i fællesskabetVærktøjer 3. kapitel – og Modtagelse øvelser af nye i fællesskabetKapitel Vores 1 Trivsel – titelDerfor skal I arbejde medmodtagelsen af nye i fællesskabetDer er undersøgelser, der peger på, at man bliver gladerefor et arbejde og bliver længere tid på arbejdspladsen, hvisman kommer ordentligt fra start.Spejdergruppen er ikke en arbejdsplads, men det kan godtbetale sig at have fokus på spejderledernes tilfredshedog på at fastholdelse deres interesse. Spejderlederenstilfredshed og engagement er central for, hvor mangeressourcer spejdergruppen har. Spejderledernes start erderfor værd at investere i og det kan også betale sig, atkigge på hvordan I modtager nye i fællesskabet.Hvis nye ledere skal have lyst til at kommemed ind i spejderhytten, er det fx vigtigt,at de også får et positivt første indtryk afspejdergruppen og spejderhytten udefra.Der er jo heller ikke nogle der har lyst tilat stige ombord på en luftballon, som ikkeser ordentlig ud.Er der fx ryddet op? Kan man fornemmealle de gode historier, når man kigger påjeres gruppe og hytte udefra? Og hvad gørI som gruppe for at byde nye velkomne,hvem har ansvaret for kontakten med nyepotentielle ledere og er der lagt en planfor deres opstart?Så hvilke signaler sender I som gruppe, oghvilke signaler sender jeres spejderhytte?262727

© 2018 by Yumpu